Đảng ủy Công an TƯ ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

16/08/2012
Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về ý thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh…

Vừa qua Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Quy định số 136/QĐ/ĐUCA, ngày 6/8/2012, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Quy định chỉ rõ trách nhiệm nêu gương thuộc về cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải nêu gương tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cán bộ lãnh đạo, chỉ huy nêu gương trước cấp dưới; đảng viên nêu gương trước quần chúng; cán bộ, đảng viên có cấp bậc, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, đi đầu thực hiện việc nêu gương.

Việc nêu gương gồm 7 nội dung chính như: tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, tác phong; về tự phê bình và phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức, kỷ luật và đoàn kết nội bộ. Về tự phê bình và phê bình, Quy định chỉ rõ: Cán bộ, lãnh đạo chỉ huy các cấp, đặc biệt là Bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị phải là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo; trong tự phê bình và phê bình phải thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm, không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểm phải nhận khuyết điểm và phải có kế hoạch sửa chữa...

Căn cứ vào nội dung của quy định này, lãnh đạo Công an các cấp sẽ cụ thể hóa và tổ chức thực hiện trong đơn vị mình./.
 

Trần Xuân
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website