Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực

24/08/2022
Lượt xem: 1457
Ngày 01/8/2022, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã ban hành Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực.

TRÍCH YẾU: Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực

SỐ HIỆU: 25-HD/BCĐTW

LOẠI VĂN BẢN: Hướng dẫn

LĨNH VỰC: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

NGÀY BAN HÀNH: 01/08/2022

NGÀY HIỆU LỰC: 01/08/2022

CƠ QUAN BAN HÀNH: Ban Nội chính Trung ương

NGƯỜI KÝ: Phan Đình Trạc

 

 

File đính kèm
Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website