Lực lượng CAND tiếp tục đổi mới hình thức, nhân rộng và phát huy những cách làm hay, sáng tạo trong Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

03/11/2014
Nhân Ngày Pháp luật Việt Nam và qua một năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trong Công an nhân dân, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài viết của Thiếu tướng, GS,TS. Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an với tiêu đề "Lực lượng CAND tiếp tục đổi mới hình thức, nhân rộng và phát huy những cách làm hay, sáng tạo trong Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam".

Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức “thượng tôn pháp luật”, xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử, ý thức chấp hành, bảo vệ pháp luật của toàn dân, tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, kỷ cương, phép nước, cùng tích cực hành động vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Với ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc đó, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) và lãnh đạo Bộ Công an đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) phải tập trung nghiên cứu, tìm hiểu, gương mẫu chấp hành Hiến pháp, pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ Hiến pháp, pháp luật và thông qua chức trách, nhiệm vụ của mình động viên toàn dân đoàn kết, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành Hiến pháp, pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa pháp luật vào cuộc sống.

Qua một năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trong CAND cho thấy, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo. Bên cạnh việc tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng, hội nghị phổ biến pháp luật, tổ chức các cuộc thi, chương trình giao lưu tìm hiểu Hiến pháp, pháp luật, tăng thời lượng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề phổ biến Hiến pháp, pháp luật trên các phương tiện truyền thông, biên soạn, cung cấp tài liệu, sách, báo, tờ gấp pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm pháp luật với chủ đề: “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật”. Công an tỉnh Sóc Trăng định kỳ mỗi tháng tổ chức ngày hội pháp luật một lần vào ngày 09 hàng tháng. Công an tỉnh Bình Dương định kỳ mỗi tháng tổ chức Ngày Pháp luật vào ngày Chào cờ đầu tháng. Công an thành phố Hồ Chí Minh giao cho Đoàn Thanh niên phát động phong trào đoàn viên, thanh niên xung kích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức “Tuần lễ tư vấn pháp lý” miễn phí cho người dân tại địa bàn cấp xã. Công an thành phố Hà Nội tổ chức hệ thống loa truyền thanh ở các điểm nút giao thông trọng điểm tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đưa pháp luật đến hàng triệu lượt người tham gia giao thông với các hình thức phong phú, đa dạng, kết hợp giữa lời và nhạc, dễ nghe, dễ hiểu; tổ chức cho hàng nghìn lái xe làm việc tại các hãng taxi trên địa bàn tập huấn pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Công an thành phố Hải Phòng tập trung vào mục tiêu thực hiện có hiệu quả các quy định về xử lý vi phạm hành chính, xây dựng các quy chế, quy trình cụ thể để triển khai việc thực hiện; thông qua công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hoạt động thực thi công vụ tuyên truyền pháp luật về biển đảo và chủ quyền quốc gia cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tổ chức cuộc thi: “Tìm hiểu pháp luật về thi hành án hình sự” dưới hình thức sân khấu hóa trong các trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng v.v…

Để Ngày Pháp luật năm 2014 được triển khai thống nhất và có hiệu quả thiết thực, ngày 9/10/2014, Bộ Công an đã ban hành văn bản số 3477/BCA/V19 hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2014 trong toàn lực lượng. Với chủ đề “Lực lượng CAND tích cực tìm hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và các khẩu hiệu hành động “
Cán bộ, chiến sĩ CAND sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, “Tôn trọng, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND", “Cán bộ, chiến sĩ CAND gương mẫu chấp hành và tích cực bảo vệ Hiến pháp, pháp luật”, “Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, pháp luật là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của lực lượng CAND”, Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương căn cứ vào thực tiễn công tác, chiến đấu của mình tiếp tục giới thiệu, phổ biến, quán triệt về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, về vị trí, vai trò, nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013; tích cực tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”; quán triệt, tập huấn các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT); tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện Hiến pháp, thực thi pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chấn chỉnh, khắc phục các yếu kém, hạn chế trong áp dụng pháp luật, chấp hành kỷ cương, kỷ luật lao động, chức trách, nhiệm vụ, quy chế, quy trình công tác.

Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ
ANTT; kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Kiên quyết xử lý các trường hợp lợi dụng việc thực thi Hiến pháp, pháp luật xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Chân thành lắng nghe, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của nhân dân về chính sách, pháp luật bảo vệ ANTT để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có giải pháp sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, tạo môi trường xã hội ổn định, thuận lợi cho quá trình phát triển kinh tế, xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Tiếp tục đổi mới hình thức, thực hiện có hiệu quả diễn đàn: “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” và cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; tổ chức các chương trình đối thoại trực tiếp với cơ quan, tổ chức và công dân để ngày càng nhận được nhiều hơn nữa sự chia sẻ, động viên, phối hợp, giúp đỡ của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân. Tổ chức rà soát, đánh giá sự phù hợp của các văn bản pháp luật bảo vệ
ANTT với thực tiễn công tác, chiến đấu để hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, pháp luật trên các phương tiện truyền thông, xác định đây là thế mạnh, là cầu nối rất hiệu quả trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao sự tự giác, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân; tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, cách thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng là người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, tổ chức Ngày pháp luật năm 2014 nói riêng trong CAND có ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng rất lớn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng và phát triển đất nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, nhất là tình hình trên biển Đông diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường; cộng đồng quốc tế phải đối phó ngày càng quyết liệt hơn với các vấn đề an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống, đặc biệt là an ninh mạng và các hình thức chiến tranh mới; các thế lực thù địch vẫn ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống, phá với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp, Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải gương mẫu trong việc học tập, nâng cao trình độ về pháp luật và rèn luyện về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành nhiệm vụ trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót, ngăn ngừa sai phạm của cán bộ, chiến sĩ trong việc thực thi công vụ; quan tâm hơn nữa đến công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng pháp luật, nhất là các văn bản triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra, hướng dẫn việc thi hành pháp luật, ngăn ngừa hiện tượng bức cung, mớm cung, nhục hình trong công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức và Nhân dân tham gia bảo vệ
ANTT, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là cơ sở cần thiết, chỗ dựa vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của CAND đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND phải tự giác, thường xuyên trau dồi ý thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, tích cực học tập, tìm hiểu, nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực thực thi Hiến pháp, pháp luật. Đây là đòi hỏi bắt buộc để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ và thực thi có hiệu quả chức năng báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thông qua việc thực thi công vụ./.

N.N.A
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website