Lực lượng Công an phát huy vai trò nòng cốt, bám sát và phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đất nước

20/12/2011
Sáng ngày 19/12/2011, tại Hà Nội, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 67 vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự và phát biểu chỉ đạo định hướng công tác Công an năm 2012.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong năm 2011 trong việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. 

Tổng Bí thư đánh giá cao chương trình làm việc của Hội nghị lần này đi sâu vào việc dự báo tình hình, xác định mục tiêu, yêu cầu, đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2012 với phương châm hiệu quả, kỷ cương và trách nhiệm. 
 
Về những nhiệm vụ trọng tâm mà toàn ngành Công an phải tập trung thực hiện trong năm 2012, Tổng Bí thư nhấn mạnh, lực lượng Công an nhân dân phải quán triệt sâu sắc các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đại hội XI của Đảng, bám sát và phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đất nước. Phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm tình hình, tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp để bảo vệ lợi ích quốc gia, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, mở rộng quan hệ quốc tế; chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. 
 
Tổng Bí thư chỉ rõ lực lượng công an cần tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ Xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị xã hội; sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; tăng cường lãnh đạo đối với công tác đảm bảo an ninh quốc gia, công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới.
 
Lực lượng công an cần làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, tăng cường phối hợp để huy động và phát huy tốt hơn sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; chủ động, tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong chỉ đạo và quản lý, điều hành trên lĩnh vực an ninh, trật tự; đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về an ninh trật tự; thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin...; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lực lượng công an, nhất là trong lĩnh vực giải quyết các công việc có liên quan đến hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp và công dân, tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư, kinh doanh và cho cuộc sống, sinh hoạt của công dân. 
 
Tổng Bí thư nhấn mạnh, lực lượng công an cần đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng; tăng cường mối quan hệ gắn bó với nhân dân; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo sự chuyển biến thật sự về chất lượng, hiệu quả; phối hợp nắm chắc tình hình và triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, tích cực phòng ngừa và tạo thế chủ động trong giải quyết các tình huống về an ninh trật tự. 
 
Bên cạnh đó, Tổng Bí thư lưu ý ngành công an cần tăng cường sức mạnh của lực lượng công an cả về tiềm lực và thế trận. Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, lực lượng công an phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm túc các quy chế công tác, xây dựng nội bộ; thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng lực lượng Công an "tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân," gắn bó mật thiết với nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân cần nâng cao cảnh giác trước những mặt trái của kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập, trước những cám dỗ của tiền tài, lợi ích vật chất và những mưu toan, cạm bẫy của các thế lực xấu, không cơ hội, thực dụng, ích kỷ cá nhân. Bên cạnh đó, cần chủ động đề xuất biện pháp hoàn thiện hơn nữa tổ chức, bộ máy; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác; tăng cường đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị và các điều kiện bảo đảm phục vụ công tác an ninh trật tự, bảo đảm cho lực lượng công an nhân dân đủ mạnh, đủ sức đáp ứng và hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhất là lực lượng trực tiếp sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. 
 
Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Công an Nhân dân; đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an Nhân dân; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, kiện toàn cơ chế lãnh đạo, chỉ huy trong Công an Nhân dân, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy; nghiên cứu, đề xuất kiện toàn hệ thống tổ chức đảng trong Công an Nhân dân đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo công tác công an trong tình hình hiện nay. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong lực lượng công an./.
 
Hồng Giang - Lan Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website