Ngoại giao Công an tạo thế trận mới đảm bảo an ninh quốc gia

23/08/2016
Sáng 22/8/2016, tại phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế - thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII”, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã trình bày tham luận về nhiệm vụ công tác đối ngoại của Bộ Công an trong 5 năm tới. Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an xin trân trọng giới thiệu bài tham luận của Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Tham dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 hôm nay, cho phép tôi được thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, kính chúc sức khỏe đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo Bộ Ngoại giao cùng toàn thể các đồng chí.

Kính thưa các đồng chí!

Những diễn biến mau lẹ và vô cùng phức tạp của tình hình chính trị, an ninh, kinh tế - xã hội thế giới, khu vực và những đổi thay lớn trong quan hệ quốc tế hiện nay trước tác động của toàn cầu hóa, của kinh tế tri thức, khoa học - công nghệ và trước các tính toán chiến lược của các nước, nhất là các nước lớn, luôn đòi hỏi sự thích ứng, tương hợp và điều chỉnh năng động trong chính sách phát triển, chính sách và hoạt động đối ngoại của mỗi quốc gia. Ngoại giao, quan hệ hợp tác quốc tế vì vậy đã trở thành một trong những phương thức đặc biệt quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của các quốc gia trong thế giới hiện nay.

Bộ trưởng Tô Lâm chào xã giao Phó Tổng thống Cộng hòa Indonesia Ju-súp Ka-la trong chuyến thăm và làm việc tại Indonesia (tháng 6-2016).


Kính thưa các đồng chí!

Những năm qua, bên cạnh dòng chảy của hòa bình, ổn định và các thời cơ thuận lợi cho phát triển, chúng ta đã và đang chứng kiến rất nhiều những bất ổn, khủng hoảng, mâu thuẫn, xung đột diễn ra ở hầu hết các khu vực, kế cả các khu vực có nền kinh tế - xã hội phát triển cao như châu Âu.
 
Kinh tế thế giới phục hồi chậm, một số nền kinh tế lớn suy giảm; nhiều nước Châu Âu suy giảm kinh tế, khủng hoảng về vấn đề nhập cư; Anh đang rời khỏi EU; bất ổn chính trị, thay đổi thiết chế lãnh đạo ở nhiều quốc gia thuộc khu vực Châu Phi - Trung Đông; xung đột, tranh chấp chủ quyền biển đảo, khủng bố, xung đột sắc tộc, tôn giáo tiếp tục bùng phát; thế giới đang đứng trước nhiều nguy cơ, thách thức đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu như: An ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh tài chính - tiền tệ, an ninh mạng, tội phạm xuyên quốc gia, các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh...

Trong khi đó, các nước lớn đều điều chỉnh chiến lược, vừa hợp tác, vừa thỏa hiệp, vừa cạnh tranh, đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau, tác động mạnh đến cục diện thế giới, khu vực, ảnh hưởng lớn đến an ninh, lợi ích quốc gia của Việt Nam.

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá, tiếp tục thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ XHCN ở nước ta.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm và làm việc tại Philippine (tháng 6-2016).


Các cơ quan đặc biệt nước ngoài, các tổ chức phản động lưu vong, các phần tử chống đối; các loại tội phạm nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm lợi dụng công nghệ cao có xu hướng gia tăng, với tính chất nguy hiểm và mức độ tinh vi ngày càng cao.

Cùng với đó, những khó khăn, thách thức về kinh tế, xã hội, đảm bảo môi trường, đảm bảo an ninh kinh tế, tài chính - tiền tệ, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh chính trị, nội bộ, an ninh xã hội tác động tiêu cực đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Tô Lâm trình bày tham luận về nhiệm vụ công tác đối ngoại của Bộ Công an trong 5 năm tới.


Trước bối cảnh trên, công tác đối ngoại của Việt Nam, trong đó ngành ngoại giao làm nòng cốt đã nỗ lực, phục vụ hiệu quả triển khai đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, giúp cho đất nước duy trì được trạng thái cân bằng chiến lược, củng cố môi trường hòa bình, ổn định; tăng cường, mở rộng, làm sâu sắc thêm các mối quan hệ quốc tế trên hầu hết các lĩnh vực; phát huy được các nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.
 
Một lần nữa, cho phép tôi thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an xin chúc mừng những thành quả to lớn của ngành ngoại giao thời gian qua.

Kính thưa các đồng chí!

Lực lượng Công an nhân dân những năm qua đã quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng trong thời kỳ đổi mới, hội nhập là: Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế...

Công an đã phối kết hợp chặt chẽ, toàn diện với ngành ngoại giao và các bộ, ngành, địa phương, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đối ngoại và giành được những thành tựu quan trọng, góp phần tích cực giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi phát triển đất nước, tăng cường tiềm lực, sức mạnh tổng hợp để giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo duy trì trật tự, an toàn xã hội.

Tôi xin điểm qua một số hoạt động và kết quả nổi bật trong công tác đối ngoại, phục vụ công tác đối ngoại của lực lượng Công an nhân dân thời gian qua, đó là:

1. Lực lượng Công an đã tích cực, chủ động thu thập, phân tích thông tin, đánh giá, dự báo sâu sát tình hình quốc tế và trong nước. Từ đó, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, quyết sách tầm chiến lược và những vấn đề cụ thể trong xử lý các quan hệ đối nội và đối ngoại, nhất là những vấn đề liên quan đến an ninh, quốc phòng, đối ngọai, đến việc xử lý các quan hệ, tình huống nhạy cảm trong quan hệ quốc tế.

Những thông tin, đánh giá dự báo và kiến nghị của Bộ Công an liên quan phản ứng, ứng phó của Việt Nam trước các sự kiện, các mối quan hệ quốc tế đã góp phần tích cực phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước có các chủ trương, quyết sách phù hợp để đảm bảo và phát triển lợi ích đất nước, giữ vững ổn định chính trị, kinh tế - xã hội, tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế.

2. Lực lượng Công an nhân dân cũng đã chủ động tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, qua đó củng cố thế trận liên hoàn, vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp đảm bảo an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm ở Việt Nam; đồng thời tham gia tích cực, đảm bảo an ninh trật tự của khu vực và thế giới; phát huy vai trò “đi trước, mở đường”, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế toàn diện của đất nước.

3. Công an nhân dân đã xây dựng và thực hiện nhiều cơ chế đối thoại an ninh, thể hiện sự tin cậy chính trị để phục vụ hợp tác chiến lược, mở rộng các kênh tác động, vận động phát triển quan hệ đối ngoại, kinh tế, văn hóa, xã hội với các nước.

Triển khai có hiệu quả công tác an ninh đối ngoại, đảm bảo an ninh, an toàn các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam và cộng đồng  người Việt Nam ở nước ngoài; bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động đối ngoại; đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hội nghị quốc tế, các đoàn khách quốc tế, các cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng và Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm. Ảnh: Xuân Khu/Phóng viên TTXVN tại Campuchia


4. Lực lượng Công an nhân dân cũng đã trực tiếp mở rộng các kênh đối ngoại với các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan thực thi pháp luật của các nước, phối hợp sử dụng các biện pháp ngoại giao trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, thời gian qua, lực lượng Công an đã tăng cường mở rộng, làm sâu sắc thêm các quan hệ quốc tế, qua đó góp phần trao đổi thông tin, đánh giá, dự báo sâu sát, toàn diện hơn tình hình quốc tế, khu vực và trong nước; chia sẻ kinh nghiệm, huy động các nguồn lực từ bên ngoài cho sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự trong nước cũng như nâng cao hiệu quả tham gia phòng ngừa, ứng phó với các mối nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu.

Nhờ tăng cường công tác đối ngoại chuyên sâu trên lĩnh vực an ninh trật tự, nên công tác phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm khủng bố, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm lợi dụng công nghệ cao cũng như công tác đấu tranh chống các hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền và công tác đấu tranh với các tổ chức phản động người Việt lưu vong… thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả ngày càng cao.

Qua hoạt động hợp tác quốc tế của mình, lực lượng Công an nhân dân còn góp phần chuyển tải các thông điệp tích cực về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, làm cho cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn tình hình Việt Nam; giảm thiểu các tác động, can thiệp thô bạo, thiếu thiện chí vào công việc nội bộ của Việt Nam; góp phần tăng cường sức mạnh đồng thuận, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, nhất là an ninh chủ quyền biển đảo và đấu tranh phản bác các âm mưu, hoạt động lợi dụng các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, phá hoại tư tưởng…nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống Đảng và Nhà nước ta của các loại đối tượng trong và ngoài nước.

Đến nay, Bộ Công an đã thiết lập quan hệ nhiều mặt với cơ quan thực thi pháp luật của các nước trong Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc; đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các cơ quan An ninh, Tình báo, Cảnh sát các nước Lào, Campuchia, Cuba, Trung Quốc, Singapore; Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Brunei, Philipines, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Nga, Anh, Pháp, Đức, Hoa Kỳ…và các tổ chức quốc tế.

Quy mô quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực được nâng lên; hình thức, cấp độ hợp tác ngày càng đa dạng…; vừa hợp tác vừa đấu tranh để nhân điểm tương đồng, hạn chế bất đồng trên cơ sở đảm bảo lợi ích quốc gia.

5. Ngoài ra, lực lượng Công an nhân dân cũng đã đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các quy định của pháp luật, định hình các cơ chế, nhất là xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các quy chế phối hợp giữa Công an các cấp với các cơ quan chức năng Bộ Ngoại giao, phục vụ hoạt động đối ngoại của đất nước; đảm bảo tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự liên quan hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài ở Việt Nam; tham mưu, hướng dẫn các lực lượng liên quan trong công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước trên các lĩnh vực, chống thâm nhập, phá hoại nội bộ của ta của các thế lực bên ngoài.

Có thể khẳng định, thông qua công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, lực lượng Công an nhân dân đã tạo được thế trận mới, vững chắc để đảm bảo an ninh quốc gia, giải quyết hiệu quả các vấn đề quốc tế trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đồng thời tham gia tích cực trong phục vụ phát triển, làm sâu sắc thêm các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế của đất nước.

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius. Ảnh: vov


Kính thưa các đồng chí!

Quá trình thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự đất nước, trong đó có nhiệm vụ đối ngoại công an, Bộ Công an, lực lượng Công an nhân dân đã phối hợp chặt chẽ và nhận được sự hợp tác, hiệp đồng hiệu quả, quý báu của Bộ Ngoại giao, các cơ quan chức năng ngành ngoại giao và các bộ, ngành, địa phương.

Sự phối hợp, hiệp đồng đó được triển khai ở nhiều cấp độ, với nội dung rất phong phú, từ trao đổi thông tin, phối hợp đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp cho đến phối hợp giải quyết các nhiệm vụ, tình huống cụ thể liên quan lĩnh vực đối ngoại.

Nhân dịp này, thay mặt ngành Công an, tôi xin chân thành cảm ơn sự phối hợp, hiệp đồng giúp đỡ hiệu quả của ngành ngoại giao và các bộ, ngành, địa phương đối với lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Kính thưa các đồng chí!

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thời gian tới, nước ta sẽ đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng. Bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước sẽ có nhiều diễn biến mới, đưa đến cả thời cơ và thách thức lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, về những thách thức có thể nhìn thấy rõ, như: Tác động tiêu cực từ sự bất ổn kinh tế, chính trị, an ninh ở nhiều quốc gia, khu vực đến môi trường hòa bình, ổn định chung của thế giới, khu vực; các mâu thuẫn, tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, nhất là trên biển, trong đó có khu vực Biển Đông đe dọa trực tiếp đến an ninh, chủ quyền quốc gia Việt Nam; khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Đông Nam Á đang trở thành tâm điểm trong chiến lược, chính sách gây ảnh hưởng, phát triển lợi ích, cạnh tranh chiến lược của các nước lớn và điều đó đặt ra những vấn đề nan giải mới về việc duy trì, đảm bảo cân bằng chiến lược trong quan hệ quốc tế, tránh bị lôi cuốn vào các xung đột, bị lợi dụng, lệ thuộc ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, ổn định và đảm bảo các lợi ích cơ bản của quốc gia; nhiều nguy cơ, thách thức đe dọa an ninh phi truyền thống, như đối phó với tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, an ninh môi trường, an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, tài chính - tiền tệ, an ninh mạng, an ninh thông tin, nguy cơ khủng bố, các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm lợi dụng công nghệ cao… sẽ gia tăng; các thế lực thù địch sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhằm thực hiện mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Trong khi đó, kinh tế - xã hội, chính trị, an ninh của đất nước ta đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ thách thức cho quá trình phát triển, trong đó có nguy cơ tụt hậu kinh tế, chệch hướng XHCN, tự diễn biến, tự chuyển hóa, suy thoái, tham nhũng.

Bối cảnh tình hình trên đặt ra nhiệm vụ, thách thức to lớn đối với công tác đối ngoại của toàn Đảng, của Nhà nước và nhân dân ta; đòi hỏi các ngành, các cấp phải tiếp tục thấm nhuần và thực hiện tốt đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong thời kỳ mới; tăng cường hiệu quả phối hợp, hiệp đồng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác đối ngoại, góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược của cách mang Việt Nam là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Kính thưa các đồng chí !

Thời gian tới, quá triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác an ninh và đối ngoại, lực lượng Công an nhân dân sẽ tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm sau đây:

Một là, quán triệt, thực hiện nghiêm túc đường lối, chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước theo định hướng “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế” với phương châm “triển khai đồng bộ và toàn diện” các hoạt động đối ngoại trên các lĩnh vực mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra;

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành theo dõi, đánh giá toàn diện, sâu sát tình hình thế giới, khu vực và trong nước; nâng cao khả năng thu thập, phân tích, nghiên cứu và dự báo chiến lược; tích cực chủ động phối hợp tham vấn, tham mưu chính sách và triển khai các hoạt động đối nội, đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại gắn với bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia.

Tăng cường phối hợp nghiên cứu, đánh giá chính sách, ý đồ của các nước trong quan hệ quốc tế tác động đến lợi ích, an ninh quốc gia Việt Nam để tham mưu với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định và thực thi chính sách quan hệ với các nước;

Tập trung tham mưu góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại đa phương, nhất là với ASEAN, Liên Hợp Quốc và các nước lớn, các nước có quan hệ truyền thống; kết hợp tốt giữa ngoại giao kênh Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao chuyên ngành Công an trong triển khai công tác đối ngoại gắn hoạt động đối ngoại với công tác bảo vệ an ninh quốc gia.

Hai là, tiếp tục củng cố, mở rộng, phát triển quan hệ hợp tác liên quan công tác Công an với các nước và các tổ chức quốc tế, đặc biệt là với các nước láng giềng, các nước ASEAN, các nước có quan hệ truyền thống, các nước lớn, từng bước đưa các mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, theo hướng ổn định, bền vững có trọng tâm, trọng điểm.

Chủ động nắm bắt thời cơ, nhận thức rõ thách thức, lựa chọn mức độ, cấp độ tham gia và tích cực khởi xướng các cơ chế liên kết khu vực, quốc tế về an ninh phù hợp với lợi ích an ninh quốc gia của Việt Nam; tiếp tục phát huy sáng kiến tổ chức Hội nghị những người đứng đầu cơ quan an ninh các nước ASEAN để thúc đẩy tiến trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN.

Tăng cường hoạt động trên các diễn đàn đa phương ở trong và ngoài khu vực, chủ động phối hợp với các đối tác tham gia giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu; chủ động trong đối thoại với các nước, các tổ chức quốc tế về những vấn đề cùng quan tâm.; kiên quyết đấu tranh với những hoạt động và luận điệu sai trái, chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động.

Tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là với các nước láng giềng như Trung Quốc, Lào, Campuchia và một số nước có nhiều người Việt Nam lao động, sinh sống như Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Australia, Hàn Quốc…

Ba là, tích cực tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật tạo hành lang pháp lý phục vụ hiệu quả công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế về đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý khủng hoảng và các nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền thống.

Nghiên cứu mở rộng và thiết lập các cơ chế hợp tác song phương với các nước, tổ chức quốc tế trong khu vực và thế giới về phòng, chống tội phạm ma túy, tội phạm rửa tiền, buôn lậu, tội phạm buôn bán người, tội phạm lợi dụng công nghệ cao. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các điều ước quốc tế, các hiệp định, thỏa thuận hợp tác mà nước ta đã ký hoặc gia nhập.

Tiếp tục nghiên cứu xây dựng, đàm phán, ký kết hoặc trình cấp có thẩm quyền ký kết, phê duyệt, phê chuẩn các điều ước, thỏa thuận quốc tế, song phương và đa phương nhằm tạo hành lang pháp lý phù hợp đáp ứng yêu cầu hợp tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Bốn là, Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với ngành ngoại giao và các lực lượng hữu quan trong vận dụng, sử dụng hiệu quả biện pháp ngoại giao để góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia. Đảm bảo sự phối kết hợp thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ và hiệu quả ở mọi cấp độ, xử lý tốt các nhiệm vụ liên quan đối ngoại trong thực thi các nhiệm vụ của ngành Công an.

Năm là, để thực sự đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác Công an nói chung và nhiệm vụ đối ngoại, hợp tác quốc tế của lực lượng Công an nói riêng, lực lượng Công an nhân dân còn phải tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng lực lượng, xây dựng chỉnh đổn đảng trong toàn lực lượng, thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Kính thưa các đồng chí!

Công tác ngoại giao và công tác an ninh luôn hướng đến mục tiêu chung là kiến tạo, đảm bảo môi trường, điều kiện thuận lợi cho quá trình vận động, phát triển bền vững của đất nước. Trong bối cảnh thế giới, khu vực nhiều biến động, diễn biến phức tạp như hiện nay, hai lĩnh vực công tác này lại càng phải tăng cường phối hợp, đồng hành vì mục tiêu quan trọng đó.

Tôi tin chắc rằng, quan hệ phối hợp, hợp tác, hiệp đồng giữa ngành Công an và ngành Ngoại giao, cũng như giữa Công an với các bộ, ngành, đơn vị khác thời gian tới sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển, phát huy hiệu quả cao, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, xin chân thành cảm ơn các bộ, ngành, địa phương, các đồng chí lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các đồng chí Đại sứ và toàn thể các đồng chí trong thời gian qua đã quan tâm, phối hợp chặt chẽ giúp đỡ có hiệu quả lực lượng Công an nhân dân hoàn thành tốt các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự của đất nước, đặc biệt là trong công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các đồng chí đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!


PV
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website