Phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam

18/11/2014
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015).

Mục đích của Đề án là tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ Công an và các tầng lớp nhân dân về truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Công an nhân dân Việt Nam; qua đó khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm tiếp tục củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của Đảng, toàn dân và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức tại Hội trường Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 16/8/2015. Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2014 - 2015; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 và Chỉ thị số 3 của Bộ Chính trị...

Cụ thể, từ tháng 8/2014 - 8/2015, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng Công an nhân dân với chủ đề "Phát huy truyền thống vẻ vang - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Đồng thời, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo các cấp bộ Đoàn và lực lượng thanh niên, học sinh cả nước triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tuổi trẻ cả nước về truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức hoạt động về nguồn... Từ tháng 6/2015, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức liên hoan Truyền hình Công an nhân dân lần thứ 10... Trong tháng 8/2015, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức "Tuần lễ phim quốc gia" tuyên truyền về sự kiện này./.

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website