Tăng cường công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong CAND

17/02/2012
Ngày 31/1/2012, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị về tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong Công an nhân dân (CAND).

Theo đó, những năm qua, công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong CAND đã được cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp và cán bộ, chiến sĩ quan tâm, chăm lo bằng những việc làm thiết thực, thắm tình đồng chí đồng đội, có ý nghĩa giáo dục chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc. Việc làm này thể hiện trách nhiệm và kế thừa truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; góp phần tích cực củng cố hậu phương, tạo điểm tựa niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ CAND yên tâm công tác, chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, ở Công an một số đơn vị, địa phương, công tác này còn chưa được quan tâm đúng mức và còn mang tính hình thức.

Để công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong CAND ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn; hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2012) trong CAND; Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt những công tác sau:

1. Tiếp tục quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và phong trào đền ơn đáp nghĩa trong CAND. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến các gia đình chính sách có nhiều khó khăn, người có công với cách mạng hiện đang sống cô đơn, không nơi nương tựa, các gia đình chính sách ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Tiếp tục nghiên cứu đề xuất xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật ưu đãi đối với người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách trong CAND.

2. Thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong CAND, nhất là đối với Đoàn Thanh niên nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng biết ơn người có công với cách mạng, với Tổ quốc và nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, coi đó là trách nhiệm, đạo lý của cán bộ, chiến sĩ CAND. Tiếp tục mở rộng hình thức tổ chức và thu hút nguồn lực đóng góp cho các hoạt động chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong CAND.

Cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trong CAND cần chú trọng phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Bộ Công an về công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa thiết thực, hiệu quả; tuyên truyền, giới thiệu những gương liệt sĩ, thương binh có cống hiến, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Nghiên cứu đề xuất mở chuyên mục tuyên truyền về công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa  trong CAND.

3. Hàng năm, Công an các đơn vị, địa phương có kế hoạch cụ thể để tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trong dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm Ngày thương binh, liệt sĩ. Kịp thời thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ CAND bị thương, hoặc hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và đấu tranh phòng, chống tội phạm. Phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Công đoàn trong CAND trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội.

4. Đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và làm tốt công tác chăm sóc các phần mộ liệt sĩ. Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương bổ sung, hoàn thiện danh sách liệt sĩ CAND (qua Cục chính sách) để tổ chức biên tập, in, phát hành danh sách liệt sĩ CAND hy sinh qua các thời kỳ. Tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng tiêu biểu, cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa trong CAND vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh, liệt sĩ.

5. Tiếp tục thực hiện chủ trương xây nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở từ nguồn Quỹ Phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo trong CAND. Trong đó, tập trung ưu tiên các đối tượng là: thương binh, thân nhân của liệt sĩ (gồm: bố, mẹ đẻ; người nuôi dưỡng liệt sĩ từ nhỏ; vợ hoặc chồng; con), người có công với cách mạng trong CAND; cán bộ, chiến sĩ CAND đang công tác và cùng gia đình (vợ, con) cư trú tại các huyện vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; cán bộ, chiến sĩ là người dân tộc thiểu số và có thời gian công tác lâu năm trong CAND.

6. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và có kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị này.

Tổng cục XDLL CAND giúp lãnh đạo Bộ theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp tình hình báo cáo lãnh đạo Bộ. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị này, nếu có khó khăn, vướng mắc Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ (qua Tổng cục XDLL CAND) để có hướng dẫn, chỉ đạo./.
 

Kiều Minh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website