Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm chống người thi hành công vụ

02/11/2011
Ngày 01/11/2011, Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Chỉ thị số 13 /CT-BCA về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm chống người thi hành công vụ.

Trong thời gian gần đây, nổi lên tình trạng tội phạm chống người thi hành công vụ, đặc biệt là chống lại lực lượng Công an khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự; xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người thi hành công vụ, tài sản của Nhà nước; thể hiện thái độ coi thường kỷ cương phép nước của người vi phạm; gây mất trật tự xã hội; làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Tình hình trên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm chống người thi hành công vụ, lãnh đạo Bộ yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả những công tác trọng tâm sau:

1. Quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức về tình hình, yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm chống người thi hành công vụ nói riêng; phải coi việc nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các vụ chống người thi hành công vụ là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách nhằm giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, đảm bảo ANTT, bảo vệ cán bộ và củng cố mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân.

2. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân, hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng thực thi pháp luật và có trách nhiệm, nghĩa vụ giám sát, tuân thủ, ủng hộ, giúp đỡ người thi hành công vụ; định hướng cho nhân dân nhận thức và xử sự đúng pháp luật trong giải quyết công việc có liên quan; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống tội phạm, tạo dư luận xã hội lên án và đấu tranh mạnh mẽ với các đối tượng chống người thi hành công vụ.

3. Tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan để nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm chống người thi hành công vụ nói riêng.

Vụ Pháp chế tham mưu cho lãnh đạo Bộ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và các cơ quan hữu quan ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng Điều 257 Bộ luật Hình sự về tội "Chống người thi hành công vụ" để thực hiện thống nhất; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 257 Bộ luật Hình sự theo hướng quy định cụ thể hơn và tăng nặng mức hình phạt đối với tội phạm này.

Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTATXH phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để triển khai thực hiện khi Pháp lệnh có hiệu lực thi hành (ngày 1/1/2012). Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, pháp luật, vũ trang, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh, xử lý có hiệu quả tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về chống người thi hành công vụ.

4. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, pháp luật, vũ trang, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh, xử lý có hiệu quả tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về chống người thi hành công vụ:

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và triển khai thực hiện các quy trình, quy chế, phương án, kế hoạch công tác, chiến đấu; kiên quyết đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác, đảm bảo các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và nâng cao hiệu quả thi hành công vụ, phòng ngừa, bảo vệ an toàn người thi hành công vụ. Công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, phân loại các vụ khiếu kiện của người dân, tham mưu đề xuất kế hoạch, biện pháp giải quyết kịp thời, dứt điểm theo quy định của pháp luật, không để khiếu kiện kéo dài gây phức tạp về ANTT.

Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm tăng cường chỉ đạo, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, rà soát các đối tượng có biểu hiện thiếu ý thức chấp hành pháp luật và có nguy cơ cao về chống người thi hành công vụ, chú ý các đối tượng lưu manh, côn đồ hung hãn, tụ tập càn quấy, có biểu hiện coi thường pháp luật, các đối tượng chuyên kích động, lôi kéo các phần tử xấu gây rối; các hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép… để có biện pháp quản lý, xử lý phù hợp.

Lực lượng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm phối hợp với Cảnh sát Quản lý hành chính về TTATXH, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Kiểm lâm, Biên phòng, Hải quan, Thanh tra giao thông, Thi hành án dân sự… tổ chức tổng kết chuyên đề về tình hình, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; chống người thi hành công vụ để rút kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, hợp đồng tác chiến có hiệu quả. Tham mưu chỉ đạo huy động sự tham gia của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc ngăn chặn, hạn chế tình trạng chống người thi hành công vụ; tập trung lực lượng khẩn trương điều tra làm rõ các vụ chống người thi hành công vụ, truy bắt đối tượng bỏ trốn, phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án đưa ra xét xử các vụ án điểm để tuyên truyền rộng rãi nhằm giáo dục chung và răn đe tội phạm.

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chủ trì phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tổng rà soát và đề xuất Bộ kế hoạch nghiên cứu cải tiến, bổ sung, thay thế, trang bị các loại phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ để phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người thi hành công vụ.

5. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức pháp luật, trình độ và năng lực nghiệp vụ, vũ thuật; kỹ năng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ trong thi hành công vụ; kiện toàn các trung tâm huấn luyện ở Công an các đơn vị, địa phương.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, quản lý cán bộ, tiếp tục đẩy mạnh và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ"; kết hợp với đẩy mạnh phong trào "Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy"; coi trọng và tập trung chấn chỉnh về thái độ, phong cách ứng xử khi tiếp xúc với nhân dân, thể hiện sự tôn trọng nhân dân; khéo léo, linh hoạt trong xử lý các tình huống thực tiễn, tranh thủ được sự ủng hộ của nhân dân.

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật công tác, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân, sai phạm về tác phong, điều lệnh… Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc. Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất Bộ có kế hoạch tổ chức các tổ công tác đặc biệt triển khai các biện pháp thanh tra, kiểm tra đột xuất, phát hiện chấn chỉnh và xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, chiến sĩ sai phạm trong thi hành công vụ, tạo chuyển biến thực sự rõ rệt trong việc chấp hành kỷ luật công tác, kiên quyết chống các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong thi hành công vụ.

6. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT. Theo đó, Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo thông tin kịp thời, khách quan, xác thực, đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước và đảm bảo ANTT; định hướng về chính trị - tư tưởng trong cán bộ và nhân dân; phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc và huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các cơ quan báo chí, truyền hình CAND nêu cao trách nhiệm, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về chính trị - tư tưởng, phổ biến, giáo dục pháp luật, định hướng dư luận phục vụ công tác đảm bảo ANTT; biểu dương gương người tốt, việc tốt để động viên cán bộ, chiến sĩ và khuyến khích quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT, xây dựng niềm tin vững chắc và uy tín của lực lượng CAND trong lòng nhân dân…
 

Trung tâm Thông tin báo chí
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website