Thành lập mới Công an một số Thị xã thuộc tỉnh Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế và Bình Định

09/01/2012
Bộ Công an vừa mới ban hành Quyết định Thành lập Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đồng thời, Bộ Công an cũng ban hành Quyết định Thành lập 11 Công an phường thuộc thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, gồm:
1. Công an phường Quảng Yên
2. Công an phường Yên Giang
3. Công an phòng Cộng Hòa
4. Công an phòng Đông Mai
5. Công an phòng Minh Thành
6. Công an phòng Hà An
7. Công an phòng Tân An
8. Công an phòng Nam Hòa
9. Công an phòng Yên Hải
10. Công an phòng Phong Cốc
11. Công an phòng Phong Hải

Thành lập 07 Công an phường, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm:
1. Công an phường Tứ Hạ
2. Công an phường Hương Văn
3. Công an phòng Hương Xuân
4. Công an phòng Hương Vân
5. Công an phòng Hương Chữ
6. Công an phòng Hương An
7. Công an phòng Hương Hồ

Thành lập 05 Công an phường, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, gồm:
1. Công an phường Bình Định
2. Công an phường Nhơn Hưng
3. Công an phòng Đập Đá
4. Công an phòng Nhơn Thành
5. Công an phòng Nhơn Hòa./.

Trung tâm Thông tin báo chí
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website