Thành lập Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Nghệ An

06/01/2012
Ngày 12/12/2011, Bộ Công an đã ban hành Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Nghệ An.

Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An - trụ sở chính tại Số 151 Cao Xuân Huy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An - là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động trên các lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất các sản phẩm khoa học công nghệ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm phục vụ công tác, chiến đấu của Công an tỉnh Nghệ An và tham gia vào thị trường theo đúng quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gồm các bộ phận: Văn phòng Trung tâm (kế toán, văn thư, thủ quỹ); Tổ Thiết kế, nghiên cứu phát triển công nghệ; Tổ sửa chữa, thi công lắp đặt; Tổ Kinh doanh và giới thiệu sản phẩm.
 
Ngoài 05 chức danh thuộc biên chế Công an: Giám đốc Trung tâm, Phó Giám đốc Trung tâm, Kế toán trưởng, Thủ kho kiêm thủ quỹ, Văn thư; các chức danh khác thuộc Trung tâm thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật./.
 

Trung tâm Thông tin báo chí
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website