Thông báo cấp chứng Chứng minh nhân dân theo công nghệ mới

24/09/2012
Ngày 19/9/2012, Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội- Bộ Công an có văn bản thông báo gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Kiểm toán nhà nước; Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Cơ quan Trung ương của các đoàn thể về việc cấp Chứng minh nhân dân theo công nghệ mới, theo đó cho biết: 

Thực hiện Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 và Nghị định số 170/2007/NĐ-CP  ngày 19/11/2007 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội trân trọng thông báo:

1. Kể từ ngày 21/9/2012, Bộ Công an sẽ tổ chức cấp Chứng minh nhân dân theo công nghệ mới tại TP Hà Nội và sau đó tiếp tục triển khai cấp ở các địa phương khác theo Thông tư 27/2012/TT- BCA ngày 16/5/2012 của Bộ Công an quy định về mẫu Chứng minh nhân dân.

2. Chứng minh nhân dân được sản xuất theo công nghệ mới (có 12 số tự nhiên) và Chứng minh nhân dân đã được cấp cho công dân theo quy định tại Quyết định số 998/2001/QĐ- BCA (C11) ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an (có 9 số tự nhiên) đều có giá trị sử dụng như nhau.

Bộ Công an đề nghị các cơ quan, tổ chức và mọi công dân phối hợp với cơ quan Công an để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.
 

Trung tâm Thông tin báo chí
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website