Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

22/09/2011
Để làm tốt công tác tuyên truyền góp phần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1634/CT-Ttg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” (PCCC &CNCH), trong đó có công tác tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố ban hành Pháp lệnh Quy định về quản lý nhà nước đối với công tác PCCC (4/10/1961-4/10/2011), ngày 19/9/2011, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân có Công văn số 8270/X11-X15 gửi Công an các tỉnh, thành phố, các Sở PCCC, các đơn vị báo chí trong Công an nhân dân chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1.Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC&CNCH nhằm tạo chuyển biến mới về nhận thức, hành động trong cán bộ, chiến sỹ, trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Từ đó động viên các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác PCCC&CNCH.

2. Phản ánh các hoạt động của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh Minh ký Lệnh công bố ban hành Pháp lệnh Quy định về quản lý nhà nước đối với công tác PCCC và hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” .

3. Tuyên truyền kết quả 10 năm thi hành Luật PCCC của các cấp, các ngành tại các đơn vị cơ sở; các gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân PCCC; cảnh báo nguy cơ cháy, nổ và hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa.

4. Hoàn thiện bộ phim tài liệu truyền thống “Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành” để kịp phát sóng vào dịp “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” 4/10/2011./.
 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website