Công bố kết luận kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Sơn La

19/10/2016
Sáng 18/10/2016, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã công bố kết luận kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Sơn La.
 

Đoàn đã thông qua dự thảo “ Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp được dư luận quan tâm tại tỉnh Sơn La”. Hội nghị đã thảo luận làm rõ những mặt ưu điểm, hạn chế khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng, công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được nêu trong dự thảo báo cáo của Đoàn công tác, đồng thời bàn các biện pháp để thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác này trong thời gian tới.
 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.


Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Sơn La từng bước được tăng cường; công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo sâu sát, đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, với cấp ủy, chính quyền các cấp, giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Tỉnh ủy Sơn La cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác này, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, trong đó làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, đảm bảo nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Minh Phong
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website