Kết quả từ mô hình "Dân vận khéo" trong Công an thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

27/09/2022
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, Thị ủy Đức Phổ về công tác dân vận khéo trong Công an nhân dân, Đảng ủy, lãnh đạo Công an thị xã Đức Phổ đã chú trọng quan tâm và chỉ đạo thực hiện đồng bộ, nhiều giải pháp. Trong đó, việc xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” bước đầu đã mang lại nhiều kết quả quan trọng góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Để xây dựng mô hình “Dân vận khéo” có hiệu quả, Đảng ủy, lãnh đạo Công an thị xã Đức Phổ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân vận. Hưởng ứng và phát động thi đua dân vận khéo gắn với các phong trào thi đua khác trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự. Chỉ đạo các đơn vị chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của mô hình để hưởng ứng, tham gia. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình.

Sau 05 năm triển khai, Công an thị xã đã xây dựng và tổ chức hoạt động 08 mô hình dân vận khéo. Qua duy trì hoạt động, các mô hình đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Công an thị xã Đức Phổ tích cực xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”.


Điển hình như mô hình Chương trình “Vì quê hương Đức Phổ bình yên” đã xã hội hóa các tổ chức, cá nhân hỗ trợ số tiền hơn 484 triệu phục vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, kịp thời động viên, tặng thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tấn công, trấn áp và tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…; Mô hình “Gần dân sát việc” đến tận nhà cấp đổi, cấp lại CMND cho người già yếu, bệnh tật vào thứ 7, chủ nhật; Mô hình “3 cùng” hỗ trợ cho nạn nhân chất độc da cam, các nạn nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn; Mô hình Fanpage “Vì quê hương Đức Phổ bình yên” đã đăng tải trên 1.000 tin bài với hơn 10.000 người thích, theo dõi…

Thời gian tới, Công an thị xã Đức Phổ sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng, xây dựng, nhân rộng, duy trì các hoạt động của mô hình đúng với tình hình thực tiễn; thường xuyên mở các đợt cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

 

Trung Tẩn - Tuấn Đạt
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website