Xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đăk Nông thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

02/06/2023
Ngày 1/6/2023, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định 89-QĐ-TU ngày 21/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.
Toàn cảnh Hội nghị


Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới".

Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã ban hành các chương trình, kế hoạch tổ chức quán triệt sâu rộng trong toàn lực lượng Công an Đắk Nông; đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an và của tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện Đề án, Ban hành Chương trình thực hiện triển khai Nghị quyết số 12 và UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện.

Trực tiếp đồng chí Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tổ chức 3 lần lấy ý kiến đóng góp và 4 lần trình, xin ý kiến chỉ đạo và được sự thống nhất, đánh giá cao của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, một số Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo.

Ngày 21/4/2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 989-QĐ-TU phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” (gọi tắt là Đề án 989).

Đây là Đề án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng Công an tỉnh xuyên suốt từ nay đến 2030 và nhận được sự quan tâm rất lớn của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 989, lãnh đạo Công an tỉnh khẩn trương tham mưu, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt Đề án 989 đến các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án; triển khai thực hiện Đề án theo từng nhóm, hệ lực lượng, bảo đảm “rõ lộ trình, rõ nhiệm vụ -giải pháp, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”.

Việc triển khai Đề án nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phấn đấu đến năm 2025, Công an tỉnh Đắk Nông cơ bản tinh, gọn, mạnh; các lực lượng Cơ yếu, An ninh, Cảnh sát cơ động, Kỹ thuật nghiệp vụ, An ninh mạng và đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao... tiến thẳng lên hiện đại và đến năm 2030, Công an tỉnh Đắk Nông chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Minh Quỳnh - Bá Hiển - Quang Khải
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website