Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 5/2023

25/05/2023
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 5/2023 (từ ngày 15/4/2023 đến ngày 14/5/2023) như sau:

1. Phạm tội về trật tự xã hội:

Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội tháng 5/2023.


Toàn quốc xảy ra 3.954 vụ; khám phá 3.178 vụ; bắt giữ, xử lý 6.396 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 80,37%; triệt phá 13 băng, nhóm. So với tháng 4/2023, giảm 146 vụ (-3,56%), giảm 228 số vụ khám phá (-6,69%), giảm 633 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (-9,01%), giảm 02 số băng, nhóm bị triệt phá (-13,33%).


2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

Toàn quốc xảy ra 261 vụ, so với tháng 4/2023 giảm 176 vụ (-40,27%).

 

3. Số vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm:

Biểu đồ cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội tháng 5/2023.


Toàn quốc xảy ra 121 vụ, so với tháng 4/2023 tăng 41 vụ (+51,25%).

 

4. Số vụ phạm tội về ma túy:

Toàn quốc xảy ra 2.178 vụ, so với tháng 4/2023 giảm -322 vụ (-12,88%).

 

5. Công tác truy nã:

Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 329 đối tượng truy nã, 123 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 4/2023, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 21 đối tượng (-6,00%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 10 đối tượng (-7,25%).

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website