Bộ Công an đẩy mạnh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

14/04/2022
Lượt xem: 3341
Ngày 14/4/2022, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo triển khai Đề án Công an nhân dân (CAND) Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc (Đề án 05) tổ chức họp tổng kết Đề án 05 năm 2021 và triển khai công tác năm 2022. Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 05 dự và chỉ đạo cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.


 Cùng dự có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 05. 

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hoà bình (GGHB) Liên Hợp Quốc (LHQ) đã báo cáo tóm tắt kết quả triển khai Đề án 05 trong năm 2021 và phương hướng triển khai năm 2022, nêu rõ: Ngày 15/6/2021, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định thành lập Văn phòng Thường trực của Bộ Công an tham gia lực lượng GGHB LHQ; có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo Đề án 05 tham mưu Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong chỉ đạo, điều hành lực lượng Công an nhân dân (CAND) tham gia hoạt động GGHB LHQ.

Trong năm 2021, Văn phòng Thường trực của Bộ Công an tham gia lực lượng GGHB LHQ đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hoàn thiện các văn bản pháp luật như Nghị định 61/NĐ-CP ngày 25/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Nghị quyết 130 của Quốc hội về tham gia lực lượng GGHB LHQ; Thông tư 53/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định về biên chế, tổ chức đơn vị, tiêu chuẩn CAND tham gia GGHB LHQ… 

Thứ trưởng Lương Tam Quang chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ đạt tiêu chuẩn tham gia hoạt động GGHB LHQ.


Trong hoạt động hợp tác quốc tế với LHQ, đã xây dựng quan hệ hợp tác cấp cao giữa lãnh đạo Bộ Công an với lãnh đạo của LHQ phụ trách GGHB; giữa các đơn vị chức năng Bộ Công an với Cục Các hoạt động hoà bình LHQ (DPO) và các cơ quan chuyên môn của LHQ; thiết lập kênh hợp tác quốc tế các đối tác nước ngoài để hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam trong công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ sẵn sàng tham gia lực lượng GGHB LHQ năm 2022 và các năm tiếp theo. 

Cùng với đó, đã phối hợp với các đơn vị tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc tham gia hoạt động GGHB LHQ; xây dựng bộ tiêu chí về tuyển chọn cán bộ tham gia hoạt động GGHB LHQ; hoàn thiện mẫu trang phục, logo của lực lượng Công an tham gia hoạt động GGHB LHQ để báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Ban Chỉ đạo Đề án 05. 

Đồng thời, tuyên truyền để cán bộ, chiến sỹ hiểu về hoạt động của lực lượng GGHB LHQ. Thông qua phương tiện truyền thông, báo chí đã truyền tải những đóng góp tích cực của lực lượng CAND vào các cơ chế, tổ chức, diễn đàn khu vực, đa phương và toàn cầu, trong đó có nhiệm vụ tham gia lực lượng GGHB LHQ. 

Đại diện cán bộ đạt tiêu chuẩn tham gia hoạt động GGHB LHQ phát biểu.

 

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Lương Tam Quang, các đại biểu đã tiến hành thảo luận về một số công tác trọng tâm thời gian tới của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ; việc tuyển chọn nguồn cán bộ, chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia GGHB… 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc triển khai Đề án 05, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo…

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, năm 2021, Ban Chỉ đạo Đề án 05 đã triển khai các nội dung của Đề án, Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 hiệu quả, đạt được những kết quả nổi bật... Đặc biệt, đã phối hợp tổ chức tập huấn, kiểm tra, đánh giá năng lực, trình độ của Bộ Công an Việt Nam tham gia lực lượng GGHB LHQ. Sau kỳ kiểm tra của LHQ, đã có 07 cán bộ của Bộ Công an đạt tiêu chuẩn tham gia hoạt động GGHB LHQ tại các Phái bộ của LHQ.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ cần chuẩn bị những điều kiện cần thiết để đưa các sỹ quan tham gia hoạt động GGHB LHQ đã được LHQ lựa chọn; phối hợp với Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan hoàn thiện quy trình cử lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ. Đồng thời, hoàn thiện các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.


“Văn phòng Thường trực cần phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương xây dựng tiêu chí tuyển chọn nguồn cán bộ từ các đơn vị, địa phương tham gia hoạt động GGHB và tập trung vào việc chuẩn bị nguồn cán bộ; chủ động đào tạo, huấn luyện đáp ứng các tiêu chí của LHQ, sẵn sàng tham gia thi tuyển các vị trí Cảnh sát tại các Phái bộ GGHB LHQ, các vị trí Cảnh sát trụ sở LHQ; đề xuất về chính sách đối với số cán bộ tham gia lực lượng GGHB LHQ”- Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, Văn phòng Thường trực phối hợp với các đơn vị truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối với hoạt động của lực lượng CAND Việt Nam tham gia GGHB LHQ; các đơn vị có cán bộ được LHQ lựa chọn tham gia hoạt động GGHB có hình thức khen thưởng, động viên phù hợp và tạo điều kiện để các đồng chí tiếp tục tham gia các lớp đào tạo, huấn luyện về kỹ năng, kiến thức tiền triển khai về GGHB.

Tiến Dũng
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website