Công đoàn CAND triển khai công tác năm 2012

11/01/2012
Sáng 11/1/2012 tại Hà Nội, Công đoàn Công an nhân dân đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai chương trình công tác năm 2012.

Năm 2011, Đảng ủy cơ sở các đơn vị, các cấp Công đoàn trong CAND đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên và công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) bằng nhiều hình thức phong phú, tổ chức thành công Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam và Đại hội III Công đoàn CAND. Ban cán sự Công đoàn CAND đã tham gia xây dựng nhiều chính sách, pháp luật, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động trong CAND; duy trì, tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, các hoạt động xã hội trong Công đoàn CAND; chú trọng công tác bồi dưỡng phát triển Đảng viên trong đội ngũ công nhân lao động.

Tư tưởng, tâm trạng chung của đại bộ phận cán bộ, đoàn viên, lao động trong Công đoàn CAND ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước, của ngành, có ý thức trách nhiệm khắc phục khó khăn trong sản xuất, công tác và cuộc sống để hoàn thành nhiệm vụ, có nhận thức đúng về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Về chương trình công tác năm 2012, để hoạt động Công đoàn thực sự có ý nghĩa, Công đoàn CAND tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với việc phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2012; có kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Đại hội IV Công đoàn CAND; tổng kết 5 năm triển khai thực hiện công tác Bảo hộ lao động trong Công đoàn CAND…/.
 

Kiều Minh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website