Công tác bưu chính, giao liên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của lực lượng CAND

20/03/2023
Chiều 20/3/2023, tại Hà Nội, Đại tá, ThS Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an chủ trì Hội thảo khoa học cấp Tiểu ban “Công tác bưu chính Công an nhân dân, một số vấn đề lý luận và thực tiễn”.
Đến dự có đại diện lãnh đạo Bộ Tham mưu Binh chủng Thông tin liên lạc, Bộ Quốc phòng; Cục Bưu điện Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Phòng Tham mưu Công an các đơn vị, địa phương.
 
Báo cáo đề dẫn Hội thảo nêu rõ: Gần 50 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của tổ chức giao liên Công an và công tác bưu chính Công an nhân dân (CAND) đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực trong việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng hậu cần, kỹ thuật. Xác định rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bưu chính, trên cơ sở Chỉ thị, Thông tư của Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản quy định, quy chế, hướng dẫn; củng cố, kiện toàn tổ chức, sắp xếp, bố trí cán bộ, đầu tư trang thiết bị, vật tư, phương tiện vận chuyển nhằm cụ thể hóa các nội dung quy định của Bộ về công tác bưu chính, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện tốt việc tiếp nhận, chuyển giao công văn, tài liệu đảm bảo nhanh chóng, chính xác, bí mật, an toàn… 
 
Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.
 
Hội thảo khoa học “Công tác bưu chính CAND, một số vấn đề lý luận và thực tiễn” được tổ chức nhằm tiến tới khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý tổ chức thực hiện tốt công tác bưu chính, kịp thời đáp ứng nhiệm vụ chuyển giao công văn tài liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy chiến đấu của của Công an các cấp trong tình hình mới, tiến tới quy hoạch, xây dựng Mạng bưu chính CAND sát với tình hình và điều kiện thực tiễn đặt ra. 
 
Tại Hội thảo, dưới sự điều hành của Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, các đại biểu đã tham luận, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn xung quanh 04 nhóm vấn đề chính: Thực tiễn hình thành, xây dựng, phát triển công tác bưu chính, tổ chức, biên chế Giao liên - Bưu chính CAND; Vị trí, vai trò của công tác bưu chính CAND đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự Công an của đơn vị, địa phương; Công tác hậu cần đảm bảo phục vụ quản lý, bảo vệ, vận chuyển công văn, tài liệu, hồ sơ, tang vật, chúng cứ vụ án trong công tác bưu chính CAND; Việc đầu tư trang bị máy móc, ứng dụng phần mềm, kết nối dữ liệu để theo dõi, quản lý, bảo mật công văn, tài liệu, hồ sơ, tang vật vật vụ án đi, đến Công an các đơn vị, địa phương…
 
Các đại biểu phát biểu tham luận.
Các đại biểu phát biểu tham luận.
 

Phát biểu kết thúc Hội thảo, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên nêu rõ, gần 50 năm xây dựng, hình thành và phát triển, lực lượng Bưu chính - Giao liên CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác phối hợp và là cánh tay nối dài của lực lượng Bưu chính – Giao liên Trung ương qua các thời kỳ cách mạng cũng như đổi mới. 

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên phát biểu tại Hội thảo.
Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên phát biểu tại Hội thảo.
 

Thời gian tới, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh, công tác bưu chính CAND là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cần phải được củng cố và phát triển. Do đó, Công an các đơn vị, địa phương cần quan tâm, coi công tác bưu chính, giao liên là nhiệm vụ then chốt, quan trọng trong việc tổ chức công tác công an tại đơn vị mình; rà soát lại những các văn bản quy định, hướng dẫn, quy chế, quy trình công tác đối với công tác bưu chính; tiếp tục bố trí cán bộ làm công tác bưu chính…

Nguyễn Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website