Cục An ninh mạng Bộ Công an triển khai công tác năm 2015

19/01/2015
Chiều 19/1/2015, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014, triển khai chương trình công tác năm 2015 của Cục An ninh mạng.

Năm 2014, cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh mạng Bộ Công an đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, sáng tạo, đoàn kết một lòng; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, đơn vị chức năng thực hiện có hiệu quả các yêu cầu công tác, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia.

Hưởng ứng phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2014, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2014, Đảng ủy Cục An ninh mạng Bộ Công an đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và phát động phong trào thi đua năm 2014 gắn với phong trào "Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" và các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; xây dựng tiêu chí thực hiện khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao, góp phần đảm bảo an ninh chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Với những thành tích và kết quả công tác đạt được, Cục An ninh mạng và Phòng Tham mưu của Cục đã được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; 01 cá nhân được Bộ Công an tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng; 01 tập thể và 03 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen…

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương, chúc mừng những thành tích, chiến công và sự trưởng thành về mọi mặt của tập thể cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh mạng trong thời gian qua. Sau khi phân tích tình hình trong nước và thế giới liên quan đến công tác An ninh mạng, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Năm 2015 là một năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, thời gian tới trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục An ninh mạng cần phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được; phối hợp với các Bộ, ngành chức năng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Chỉ thị của Ban Bí thư và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng lực lượng; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh mạng vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Tăng cường hợp tác quốc tế, chủ động phối hợp với lực lượng An ninh, Cảnh sát các nước đẩy mạnh việc hợp tác bảo vệ an ninh mạng; phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước…/.
   

Nguyễn Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website