Gấp rút hoàn thành Đề án thành lập Hội cựu Công an nhân dân

12/01/2012
Ngày 12/1/2012 tại Hà Nội, Câu lạc bộ (CLB) Sĩ quan hưu trí Bộ Công an đã tổ chức buổi gặp mặt hội viên nhằm tổng kết hoạt động Câu lạc bộ năm 2011 và triển khai hoạt động năm 2012. Tham dự buổi gặp mặt có Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Năm 2011, các đồng chí Công an nghỉ hưu đã tích cực góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở; phối hợp với Công an phường thành lập CLB Công an hưu trí ở các phường để thu hút tất cả Công an hưu trí tham gia sinh hoạt, gắn kết với công an phường làm tốt công tác an ninh trật tự, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tổ chức nghiên cứu góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XI của Đảng một cách tích cực, trách nhiệm, tâm huyết và trung thực; đang nghiên cứu quán triệt Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội và nghiên cứu Hiến pháp năm 1992, chuẩn bị ý kiến tham gia vào dự thảo Hiến pháp mới.

 

Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ mừng thọ các sĩ quan công an hưu trí cao tuổi


CLB sĩ quan hưu trí đã tổ chức sinh hoạt có nề nếp, chất lượng, các mặt hoạt động đạt kết quả xuất sắc toàn diện, xứng đáng CLB hoạt động kiểu mẫu. Với nhiều thành tích đã đạt được trong thi đua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Công an nhân dân (CAND) vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Bộ Công an tặng Bằng khen cho 7 tổ và 16 hội viên; có 24 Tổ, 136 cá nhân được Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND và CLB tặng Giấy khen…

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ thông báo một số tình hình liên quan đến công tác công an năm 2011; đồng thời khẳng định, trong thành tích, chiến công của lực lượng CAND năm 2011 có sự đóng góp to lớn, sự cống hiến của các đồng chí Công an nghỉ hưu, đây là truyền thống quý báu mà mọi thế hệ cán bộ, chiến sỹ CAND phải giữ gìn. Nhiệm vụ đặt ra năm 2012 là rất nặng nề, Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an mong muốn, với nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm, các sĩ quan hưu trí tiếp tục có những đóng góp thiết thực để cổ vũ, chỉ đạo kịp thời, cùng với toàn lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Nhận thức rõ vai trò của các cựu cán bộ Công an, Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ đang gấp rút hoàn thành Đề án thành lập Hội Cựu Công an nhân dân để báo cáo Chính phủ, Bộ Chính trị thông qua, từ đó có cơ sở pháp lý thành lập hội, chi hội để hoạt động của toàn thể cán bộ hưu trí CAND thiết thực hơn. Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ chúc CLB luôn hoạt động tích cực, hiệu quả./.

 

Hải Phong
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website