Phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh tỉnh Tiền Giang

15/03/2023
Ngày 15/3/2023, Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Các đại biểu dự hội nghị.


Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, thành viên Ban Chỉ đạo Xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có: đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy; thành viên đoàn công tác của Ban Chỉ đạo; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tiền Giang…

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Tiền Giang đã phát huy vai trò, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, kiện toàn; kinh tế tiếp tục phát triển; môi trường đầu tư thông thoáng, chỉ số năng lực cạnh tranh ngày càng được cải thiện, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên; chính sách an sinh xã hội đạt được những kết quả tích cực.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng cao; cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tốt; chính trị xã hội ổn định; tiềm lực quốc phòng, an ninh, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân ngày càng được củng cố; tăng cường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày các tham luận, đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ An ninh Tổ quốc trong những năm tiếp theo.

Thay mặt Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm biểu dương sự nỗ lực cùng những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8. Tỉnh Tiền Giang đã cụ thể hóa Nghị quyết thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc thù của địa phương. Nhận thức và trách nhiệm của từng cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được nâng lên.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.


Đồng chí nhấn mạnh, công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ được quan tâm chỉ đạo, nhất là trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, Khóa XII, Kết luận 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đã kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh trong xây dựng, triển khai các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế, xã hội. Nhiều chủ trương, giải pháp thúc đẩy đầu tư, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và thu nhập của người dân. Các giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc...

Thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp mà Tỉnh ủy Tiền Giang đã đề ra, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh 7 nhiệm vụ trọng tâm, cần có giải pháp cụ thể tạo chuyến biến mạnh mẽ trong khâu tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21-KL/TW, xây dựng các tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong đó, tập trung cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.


Đồng chí đề nghị địa phương tập trung các biện pháp bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh công nhân, an ninh các khu, cụm công nghiệp; chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị di sản thiên nhiên và văn hóa - lịch sử, văn hóa sông nước, miệt vườn, văn hóa các dân tộc; củng cố, phát huy mạnh mẽ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thế trận lòng dân, tăng cường sức mạnh nội sinh trong bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Tô Lâm lưu ý cần khơi dậy, quy tụ và phát huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

Tiền Giang cần tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh tương xứng với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có sức chiến đấu cao, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Kiềm chế, kéo giảm tội phạm, thực hiện thắng lợi Đề án số 06, góp phần đẩy nhanh phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số… đưa đất nước phát triển hùng cường, có vai trò, vị thế cao trong khu vực và trên trường quốc tế.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang đã trao Bằng khen tặng 23 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kiều Võ - Trần Xuân
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website