Phòng, chống tham nhũng tiêu cực: Chặn từ gốc, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn

20/09/2022
Lượt xem: 2113
Tiếp tục chương trình công tác tại Tây Nguyên, chiều 20/9/2022, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo - Trưởng Đoàn kiểm tra số 4 có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông.

Tham gia Đoàn công tác có Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ Bộ Công an; Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Nội chính Trung ương.

Về phía tỉnh Đắk Nông có các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Điểu K’ré, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh...

Toàn cảnh buổi làm việc.

 

Báo cáo với đồng chí Bộ trưởng và Đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự, an ninh quốc phòng và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, đồng chí Điểu K’ré cho biết, đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn đã cơ bản được kiểm soát, các lĩnh vực kinh tế - xã hội từng bước được hồi phục, phát triển, đạt được những kết quả quan trọng. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,33%; thu ngân sách đạt 2.434 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch năm; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định… Về kết quả tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Nông đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền, các ngành, các cơ quan khối nội chính tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả về mặt kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự, an ninh quốc phòng mà tỉnh Đắk Nông đã đạt được thời gian qua; đồng thời đánh giá cao về công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Nông trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng như trên các lĩnh vực khác.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đại tướng Tô Lâm lưu ý, tỉnh Đắk Nông cần phải gắn với thực hiện công tác xoá đói, giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội khác. Đắk Nông là tỉnh biên giới, miền núi; đời sống kinh tế - xã hội còn thấp, trình độ dân trí còn hạn chế, ít điều kiện để tiếp cận thông tin về chính sách, pháp luật, nhất là vùng sâu, vùng xa. Do đó, tỉnh Đắk Nông cần chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia như: Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025…

Về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, Đại tướng Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Nông chỉ đạo tốt công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn, trong đó chú trọng công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; tăng cường công tác đảm bảo an ninh biên giới; khảo sát đánh giá lại việc quy hoạch và việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh, nhất là hoạt động của các nông, lâm trường; tập trung tham mưu, giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài, không để hình thành “điểm nóng” phức tạp…

Đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia đóng góp ý kiến tại buổi làm việc.

 

Về triển khai thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đại tướng Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Nông đặc biệt quan tâm triển khai có hiệu quả; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng Công an tỉnh Đắk Nông thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Nông tiếp tục tâm chỉ đạo, sớm phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công an xã và hỗ trợ các nguồn tài chính, trang thiết bị, phương tiện cho Công an xã để giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự ngay từ đầu tại cơ sở; quan tâm thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách để động viên, khích lệ tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Đại diện thành viên Đoàn công tác phát biểu đóng góp ý kiến.

 

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giai đoạn 2012 - 2022, gắn với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; chỉ đạo rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội để chuyển các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, sai phạm cho Cơ quan điều tra; chủ động nhận diện, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực với phương châm “Ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn”, “Xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”,... tạo sự răn đe, chuyển biến, lan tỏa.

Nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, “tham nhũng vặt”, đồng thời có cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục xây dựng, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Nông, gắn với nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của các Cơ quan Nội chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thực hiện minh bạch việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức…

 

Văn Thành - Nguyễn Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website