Trình Quốc hội xem xét thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ tại 1 kỳ họp

22/02/2024
Sáng 22/02/2024, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc phiên họp thứ 30. Phiên họp dự kiến diễn ra thời gian 1 ngày để xem xét 5 nội dung quan trọng gồm: cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi); cho ý kiến Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12/2023 và tháng 1/2024; cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; xem xét Tờ trình của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về giao bổ sung số lượng Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân và tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong phiên họp này, UBTVQH cho ý kiến việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật lưu trữ (sửa đổi) là 1 trong 9 dự án luật được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp 6 và dự kiến thông qua tại Kỳ họp 7. Ngay sau Kỳ họp thứ 6, các cơ quan chỉnh lý công phu, trách nhiệm đối với dự Luật này. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cho ý kiến thêm về một số vấn đề quan trọng nhất của luật, rà soát lại tinh thần dự luật cho đến nay đã quán triệt đầy đủ quan điểm, nguyên tắc xây dựng Luật Lưu trữ chưa, chứ không chỉ là vấn đề kỹ thuật.

Ngoài kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng thì cần tiếp tục rà soát để kế thừa, phát triển, hoàn thiện các quy định hiện hành trong luật mà vẫn phù hợp, đồng thời sửa đổi, bổ sung vấn đề bất cập hay vấn đề mới. Đặc biệt, quy định để thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ trong hoạt động lưu trữ để đảm bảo tập trung thống nhất và đảm bảo chia sẻ dữ liệu trong lĩnh vực này, vì có những lĩnh vực đặc thù như Ngoại giao, Công an, Quân đội…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh cần đẩy mạnh phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, gia tăng giá trị của tài liệu, lưu trữ có mục tiêu chứ không phải lưu trữ chỉ để lưu trữ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực lưu trữ…Quan trọng nữa là việc huy động, phát huy mọi nguồn lực, ngoài lưu trữ công còn có khu vực lưu trữ tư; đẩy mạnh xã hội hóa về lưu trữ…
 

Toàn cảnh phiên họp.


Cũng tại phiên họp này, UBTVQH cho ý kiến lần đầu về việc sửa đổi Luật Cảnh vệ. Luật ban hành năm 2017 nhưng cần kịp thời sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp, bổ sung và khắc phục vướng mắc bất cập trong hoạt động Cảnh vệ. UBTVQH cũng thảo luận việc trình Quốc hội xem xét thông qua tại 1 kỳ họp.

Nội dung cuối là cho ý kiến báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5 để đánh giá về ý nghĩa, kết quả Kỳ họp này, đặc biệt khi Kỳ họp thông qua 2 dự án luật quan trọng là Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). 

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, từ nay cho đến hết tháng 4, để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 thì khối lượng công việc rất nặng. Dự kiến kỳ họp thứ 7 thông qua 9 luật và cho ý kiến lần đầu với 12 dự án luật khác. Có lẽ số lượng dự án luật thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp tới là lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Do đó, ngoài phiên họp thường kỳ còn có phiên họp chuyên đề về các dự án luật để tiếp tục cho ý kiến với các dự án luật mà Quốc hội đã cho ý kiến lần đầu và dự án luật khác xem xét thông qua vào kỳ họp cuối năm. 

“Rất nhiều công việc. Chúng tôi rất mừng khi Thủ tướng đã ký văn bản giao trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân liên quan chuẩn bị các nội dung của Kỳ họp thứ 7. Việc này được thực hiện sớm” – Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.


Sau phần phát biểu khai mạc, UBTVQH cho ý kiến về về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi). Trong nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật nêu rõ, ngay sau kỳ họp thứ 6, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã chủ trì, phối hợp với Cơ quan chủ trì soạn thảo (Bộ Nội vụ) khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi); đồng thời, tổ chức khảo sát thực tế, làm việc với một số cơ quan, địa phương để có thêm thông tin và cơ sở thực tiễn phục vụ công tác chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật. Dự thảo Luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý gồm có 8 chương với 61 điều.  

Phát biểu về dự án luật này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, trong tiếp thu, chỉnh lý luật, cần bám sát các quan điểm, nguyên tắc đã đề ra khi bắt đầu xây dựng luật, tránh sa vào các vấn đề mang tính kỹ thuật, đảm bảo công tác xây dựng luật đúng tầm vóc của Quốc hội, nhìn nhận rõ việc xây dựng luật đã đạt được các mục tiêu đặt ra hay chưa, đạt được ở mức độ nào, để có định hướng đúng đắn cho công việc tiếp theo. 

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, cần rà soát tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và sự tương thích giữa luật sửa đổi với các công ước quốc tế; đề nghị, từ nay đến khi trình Quốc hội xem xét, thông qua và cho tới trước khi ký chứng thực, các cơ quan hữu quan cần tiếp tục rà soát để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, đặc biệt về các vấn đề như chuyển đổi số, lưu trữ số, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đối chiếu với Luật Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước…

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra cần đối chiếu kỹ với các điều ước, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Hiện nay, Việt Nam đang là thành viên của Hội đồng lưu trữ quốc tế, Hiệp hội lưu trữ các nước có sử dụng tiếng Pháp, đồng thời cũng có ký kết các thỏa thuận song phương với một số nước trong lĩnh vực này, vì vậy, cần rà soát kỹ để đảm bảo thống nhất, không mâu thuẫn. 

Lan Anh - Phương Thủy
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website