Thông báo về việc thay đổi số tài khoản Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương

13/09/2021
Thực hiện Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm, Bộ Công an trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thông tin tài khoản tiếp nhận tiền của Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương

- Tên tài khoản: Văn phòng Bộ Công an;

- Số tài khoản: 3761.0.9052483.91020 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội;

- Mã QHNS: 9052483;

Sau khi chuyển tiền, đề nghị quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân gửi văn bản thông báo về Văn phòng Bộ Công an, số 44 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp của các đồng chí./.

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website