Bộ trưởng Trần Đại Quang gửi điện chia buồn

24/03/2015
Ngày 23/3/2015, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã gửi điện chia buồn tới ngài Tiêu Chí Hiền, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia Singapore khi nhận được tin nguyên Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Quang Diệu qua đời.

Bức điện có đoạn: Được tin ngài Lý Quang Diệu, nguyên Thủ tướng Cộng hòa Singapore, người lãnh đạo kiệt xuất của đất nước Singapore, người Bạn lớn của nhân dân Việt Nam đã từ trần. Đây là một tổn thất vô cùng lớn lao đối với Chính phủ và nhân dân Singapore.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang gửi tới ngài Tiêu Chí Hiền và các đồng nghiệp Bộ Nội vụ Cộng hòa Singapore; tới Chính phủ và nhân dân Singapore và thông qua ngài Tiêu Chí Hiền gửi tới những người thân trong gia đình ngài Lý Quang Diệu lời chia buồn sâu sắc nhất.

Bộ trưởng Trần Đại Quang tin tưởng rằng Chính phủ và nhân dân Singapore sẽ nhanh chóng vượt qua nỗi đau thương này để tiếp tục đưa đất nước Singapore ngày càng phát triển phồn thịnh.../.

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website