Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ tháng 6/2017

30/06/2017

Thực hiện Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước, theo lịch phổ biến thông tin thống kê của Bộ Công an, Văn phòng Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông; cháy, nổ tháng 6 năm 2017 (từ ngày 16/5/2017 đến ngày 15/6/2017) như sau:

Trục xuất đối tượng Phạm Minh Hoàng

29/06/2017

Ngày 23/6/2017, Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an Việt Nam đã ra Quyết định trục xuất đối tượng Phạm Minh Hoàng do vi phạm pháp luật Việt Nam.

Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website