Đảng lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại- những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong tình hình mới

20/06/2023

Ngày 20/6/2023, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đảng lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại- những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong tình hình mới”. Trung tướng, TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Bộ Công an dự và phát biểu tại Hội thảo.

Tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận về an ninh, nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh xã hội trong tình hình mới

12/12/2022

Chiều 12/12/2022, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an đã chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác nhiệm kỳ II (2017 - 2022), triển khai kết hoạch công tác nhiệm kỳ III (2022 - 2027) của Hội đồng Lý luận Bộ Công an.

Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website