Bộ Công an tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

18/05/2022
Lượt xem: 1760
Ngày 18/5/2022, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022. Trung tướng, TS. Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.
Toàn cảnh buổi Lễ.


Tham dự buổi Lễ có PGS.TS Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN); đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, các học viện, trường Công an nhân dân, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các nhà khoa học trong và ngoài Ngành có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp phát triển KH&CN của Bộ Công an…

Trình bày Báo cáo tổng kết công tác KH&CN Công an nhân dân từ năm 2020 đến nay, đại diện lãnh đạo Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an nêu rõ: KH&CN ngày càng đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước nói chung, phục vụ đắc lực mọi mặt công tác công an nói riêng. Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản quan trọng chỉ đạo toàn diện các mặt công tác thuộc lĩnh vực này.

Bộ Công an xác định nghiên cứu, phát triển KH&CN là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy đảng, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương, nhiệm vụ này mang tính chiến lược, thường xuyên, lâu dài, gắn lý luận với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác công an…

Thời gian qua, công tác KH&CN trong Công an nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, như: Công tác quản lý hoạt động KH&CN có sự đổi mới bảo đảm đúng quy định, đơn giản hóa và hiệu quả thực chất. Công tác nghiên cứu khoa học, chiến lược, lý luận, lịch sử Công an được tổ chức đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm. Các nhiệm vụ nghiên cứu trên từng lĩnh vực luôn tương tác, hỗ trợ bảo đảm mục tiêu cuối cùng là góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận và ứng dụng hiệu quả vào công tác lãnh đạo, chỉ huy và trực tiếp chiến đấu.

Hằng năm, Bộ Công an triển khai khoảng 70 đề tài khoa học cấp bộ, 150 đề tài khoa học cấp cơ sở, trên 100 chuyên đề lý luận và chiến lược… Ngoài các đề tài độc lập, Bộ Công an đang triển khai 04 chương trình, gồm: "Chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ phòng chống tội phạm lợi dụng công nghệ cao", "Chương trình nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ trong phòng chống tội phạm ma túy giai đoạn 2020-2025", "Chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong phát triển kỹ thuật hình sự", "Chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống khủng bố hóa học, sinh học và phóng xạ".

Các tập thể và cá nhân vinh dự được tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học.


Công tác ứng dụng KH&CN đã góp phần phục vụ hiệu quả các mặt công tác công an. Các đề tài KHKT sau khi nghiên cứu, trực tiếp đưa vào ứng dụng phục vụ công tác chiến đấu của Công an các đơn vị, địa phương và được các đơn vị chủ trì, đơn vị thụ hưởng đánh giá cao. Một số sản phẩm đã bước đầu chuyển giao ứng dụng, sản xuất đại trà phục vụ công tác công an. Các chuyên đề chiến lược đã giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tham mưu với Đảng, Chính phủ những nội dung quan trọng, trong hoạch định chủ trương, chính sách bảo đảm an ninh quốc gia thời gian qua…

Để đạt được kết quả trên, trước hết là nhờ sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị chức năng thuộc Bộ KH&CN, Bộ Quốc phòng, sự phối hợp nhịp nhàng của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác quản lý, nghiên cứu KH&CN.

Tại buổi Lễ, các đại biểu là các nhà khoa học đã có những chia sẻ về vai trò của KH&CN với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay; những thách thức và vấn đề đặt ra đối với KH&CN Công an nhân dân trong thời gian tới…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chúc mừng các tập thể và các cá nhân vinh dự được tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học; biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng từ sự cống hiến thầm lặng và tinh thần lao động nghiên cứu sáng tạo say mê, không mệt mỏi của các nhà khoa học, các cán bộ quản lý khoa học trong và ngoài Ngành đối với sự phát triển KH&CN Công an nhân dân.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.


Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, ngày 18/5/1963, tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Nhiệm vụ của khoa học, kỹ thuật là cực kỳ quan trọng, cho nên mọi ngành, mọi người đều phải tham gia công tác khoa học, kỹ thuật, để nâng cao năng suất lao động, sản xuất ra nhiều của cải vật chất, để xây dựng Chủ nghĩa xã hội thắng lợi”. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành kim chỉ nam cho KH&CN Việt Nam trên suốt chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gần 60 năm qua.

Hiện nay, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình chính trị - an ninh thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường. Sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang làm thay đổi mọi mặt của đời sống xã hội. Các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, tác động mạnh mẽ đến an ninh, an sinh, an toàn của mọi quốc gia. Thế giới trải qua đại dịch COVID-19 và đang thực hiện nhiều giải pháp khôi phục nền kinh tế. Trong nước, chúng ta phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn và dạng mới đặt ra cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội những yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề…

Thứ trưởng nhấn mạnh công tác nghiên cứu khoa học cần phải bám sát các Nghị quyết Đại hội XIII xác định “Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh KH&CN, đổi mới sáng tạo” là một trong ba đột phá chiến lược; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII xác định nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa “đột phá” cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025…

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và phát triển KH&CN Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị trong thời gian tới cần tập trung vào một số nội dung công tác trọng tâm. Đó là, đổi mới tư duy, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đối với công tác KH&CN Công an nhân dân; xác định KH&CN Công an nhân dân là bộ phận cấu thành, không thể tách rời của nhiệm vụ công tác công an; khẩn trương cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò của công tác khoa học Công an đối với các mặt công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân; tập trung hệ thống hóa các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực KH&CN Công an nhân dân và phát hiện những vấn đề bất cập với tình hình thực tế để sớm sửa đổi, bổ sung; kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, ổn định lâu dài; bảo đảm thực hiện chức năng tham mưu, hướng dẫn và thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN Công an nhân dân; duy trì, tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan nghiên cứu trong nước và quốc tế…

*Sau buổi Lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng các đại biểu đã tham quan các sản phẩm nghiên cứu, ứng dụng KH&CN của lực lượng Công an nhân dân:

Tiến Dũng
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website