Công an tỉnh Bắc Giang ra mắt 25 mô hình Công an cấp xã kiểu mẫu

01/07/2022
Việc triển khai xây dựng mô hình “Cải cách hành chính” và mô hình “Công an phường, xã kiểu mẫu chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân (CAND)” nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của CBCS Công an về tầm quan trọng của công tác cải cánh hành chính.

Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra mắt 25 mô hình “Cải cách hành chính” và 25 mô hình "Công an cấp xã kiểu mẫu chấp hành nghiêm điều lệnh CAND".  
 

Công an xã kiểu mẫu tại Bắc Giang


25 đơn vị Công an các xã, phường, thị trấn được chọn ra mắt mô hình gồm: Phường Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, xã Tân Tiến (TP Bắc Giang); thị trấn Tây Yên Tử, xã Dương Hưu (Sơn Động); xã Phượng Sơn, xã Phong Vân (Lục Ngạn); thị trấn Đồi Ngô, thị trấn Phương Sơn (Lục Nam); xã Thái Đào, xã Tân Thanh (Lạng Giang); thị trấn Nham Biền, xã Quỳnh Sơn, xã Hương Gián (Yên Dũng); thị trấn Bích Động, xã Tự Lạn, xã Tăng Tiến, xã Hồng Thái, xã Quang Châu (Việt Yên); thị trấn Thắng, xã Mai Đình (Hiệp Hòa); thị trấn Nhã Nam, xã Hợp Đức (Tân Yên); thị trấn Bố Hạ, xã Đồng Tâm (Yên Thế). 

Mô hình cải cách hành chính được triển khai khi trụ sở đơn vị được bố trí gọn gàng, cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm yêu cầu phục vụ nhân dân; trang trí khánh tiết đúng quy định của ngành. Ở một số nơi, Công an xã, phường kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí; vận động nguồn lực xã hội hóa để trang bị đầy đủ hệ thống máy móc phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. 

Cán bộ thực hiện tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần. Mọi thủ tục được niêm yết công khai, nội dung tiếp nhận, phản ánh, tuyên truyền trên trang zalo, fanpage của đơn vị. Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo hướng rút ngắn thời gian trả kết quả, có sổ sách theo dõi, thống kê với phương châm "4 xin, 4 luôn, 5 không". 

Sau khi ra mắt mô hình tại 25 xã, phường, thị trấn, Công an tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm, tiến hành nhân rộng tới 100% Công an cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2022.
 

 

Phương Thủy - Quang Minh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website