Đảm bảo tiến độ các đề án, dự án liên quan công tác pháp chế trong CAND

19/04/2022
Chiều ngày 19/4/2022, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an về tiến độ xây dựng các đề án, dự án đơn vị được giao chủ trì.

Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Cục.
 

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Theo lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, cấp ủy, lãnh đạo Cục đã bám sát chủ trương, chỉ đạo, bước đầu triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng các đề án, dự án được Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ giao phù hợp với điều kiện thực tế.

Thiếu tướng Vũ Ngọc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an trình bày báo cáo tóm tắt tiến độ xây dựng các đề án, dự án.


Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá toàn diện công tác xây dựng các đề án, dự án của Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp thời gian qua; đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp phải nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, đồng thời soạn thảo đề cương xây dựng Đề án “Kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ pháp chế Công an nhân dân”, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương phê duyệt. Tiến hành nghiên cứu, khảo sát thực trạng, đề xuất kiện toàn cơ cấu tổ chức đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế các cấp theo vị trí việc làm, nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo không tăng biên chế; phối hợp đề xuất đảm bảo cơ sở vật chất cho lực lượng pháp chế.

Nhấn mạnh sự cần thiết của Dự án “Xây dựng Hệ thống Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân”, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định, các cấp từ Trung ương đến xã, phường đều có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, trong đó lực lượng Công an nhân dân chiếm số lượng vụ việc cao nhất. Do đó cần xây dựng Cơ sở dữ liệu để phục vụ quản lý, tra cứu, cập nhật thông tin các quyết định xử lý trong Công an nhân dân, đảm bảo sự thống nhất, kết nối, chia sẻ đồng bộ, chính xác; trong đó có kết nối, chia sẻ thông tin về tiền án, tiền sự trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Trước mắt, cần kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và nhanh chóng hoàn thiện Dự án, đưa vào vận hành theo đúng tiến độ đề ra.
 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

 

Về việc xây dựng Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu cập nhật không chỉ các văn bản, thông tư, quy định... do Bộ Công an ban hành, mà cả các văn bản chung của quốc gia quy định các lĩnh lực liên quan chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân, góp phần hỗ trợ cán bộ chiến sĩ, đặt biệt là Công an cấp cơ sở thuận tiện trong việc viện dẫn quy định pháp luật để xử lý vi phạm hành chính nhanh chóng, chính xác.

Toàn cảnh buổi làm việc.

 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp quyết liệt chỉ đạo triển khai xây dựng các đề án, dự án đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra; tham mưu ban hành các văn bản quy phạm để tạo cơ sở pháp lý triển khai các nhiệm vụ được giao; thường xuyên báo cáo tiến độ xây dựng các đề án, dự án với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

 

Công Nghiệp
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website