Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 12/2023

22/12/2023
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 12/2023 (từ ngày 15/11/2023 đến ngày 14/12/2023) như sau:

1. Phạm tội về trật tự xã hội:
 

Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội tháng 12/2023.
Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội tháng 12/2023.


Toàn quốc xảy ra 5.258 vụ; khám phá 4.056 vụ; bắt giữ, xử lý 7.031 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 77,14%; triệt phá 10 băng, nhóm. So với tháng 11/2023, tăng 630 vụ (+13,61%), số vụ khám phá tăng 349 vụ (+9,41%), số đối tượng bị bắt giữ, xử lý tăng 471 đối tượng (+7,18%), tăng 7 băng nhóm bị triệt phá (+233,33%) .

2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

Toàn quốc xảy ra 268 vụ, so với tháng 11/2023 giảm 106 vụ (-28,34%).

3. Số vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm:

Toàn quốc xảy ra 17 vụ, so với tháng 11/2023 giảm 60 vụ (-77,92%).
 

Biểu đồ cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội tháng 12/2023.
Biểu đồ cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội tháng 12/2023.


4. Số vụ phạm tội về ma túy:

Toàn quốc xảy ra 987 vụ, so với tháng 11/2023 giảm 717 vụ (-42,08%).

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website