Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 22/01 – 28/01/2023

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mặt công tác ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới; Chủ động các phương án, kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các lễ hội đầu Xuân Quý Mão 2023; Tiếp tục xây dựng, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an, quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ chưa được nghỉ Tết… là những nội dung chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an từ ngày 22/01 – 28/01/2023.
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website