Vĩnh Phúc: Công an thị trấn Bá Hiến – thân thiện, vì nhân dân phục vụ

28/02/2024
Lượt xem: 810
Thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc là địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp và có số lượng lớn công nhân, người lao động tự do đến thuê trọ để làm việc tại các khu công nghiệp, vì vậy tình hình an ninh, trật tự (ANTT) có nhiều diễn biến phức tạp. Sau gần 04 năm triển khai lực lượng Công an chính quy về địa phương đã phát huy hiệu quả rõ rệt, tạo chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.
Trải qua thời gian công tác ở cơ sở, cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Bá Hiến đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tham mưu, phối hợp tốt với chính quyền, cấp ủy đảng tại địa phương để thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở.
Trải qua thời gian công tác ở cơ sở, cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Bá Hiến đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tham mưu, phối hợp tốt với chính quyền, cấp ủy đảng tại địa phương để thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở. 
Công an thị trấn Bá Hiến thường xuyên tổ chức tuần tra ban đêm để tuyên truyền, nhắc nhở người dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang bày bán hàng hóa gây nguy cơ mất an toàn giao thông.
Công an thị trấn Bá Hiến thường xuyên tổ chức tuần tra ban đêm để tuyên truyền, nhắc nhở người dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang bày bán hàng hóa gây nguy cơ mất an toàn giao thông.
Là địa phương tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp, thu hút lượng lớn người lao động đến Bá Hiến làm ăn, sinh sống. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân, người lao động đặc biệt quan tâm, nhất là số người thuê trọ; chủ nhà trọ thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, nhằm kịp thời phát hiện vi phạm trong lĩnh vực quản lý cư trú, không để các đối tượng lợi dụng lưu trú tụ tập ổ nhóm hoạt động phạm tội, tệ nạn xã hội.
Là địa phương tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp, thu hút lượng lớn người lao động đến Bá Hiến làm ăn, sinh sống. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân, người lao động đặc biệt quan tâm, nhất là số người thuê trọ; chủ nhà trọ thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, nhằm kịp thời phát hiện vi phạm trong lĩnh vực quản lý cư trú, không để các đối tượng lợi dụng lưu trú tụ tập ổ nhóm hoạt động phạm tội, tệ nạn xã hội.
Là địa phương tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp, thu hút lượng lớn người lao động đến Bá Hiến làm ăn, sinh sống. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân, người lao động đặc biệt quan tâm, nhất là số người thuê trọ; chủ nhà trọ thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, nhằm kịp thời phát hiện vi phạm trong lĩnh vực quản lý cư trú, không để các đối tượng lợi dụng lưu trú tụ tập ổ nhóm hoạt động phạm tội, tệ nạn xã hội.
Do làm tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm tại địa phương, ngày càng nhiều người dân tin tưởng, thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin về tình hình ANTT, góp phần giúp Công an thị trấn Bá Hiến hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực ANTT được giải quyết nhanh chóng, tạo sự gắn bó, thân thiện giữa cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Bá Hiến với Nhân dân .
Các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực ANTT được giải quyết nhanh chóng, tạo sự gắn bó, thân thiện giữa cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Bá Hiến với Nhân dân .
Để đảm bảo tiến độ cấp Căn cước công dân theo yêu cầu của Bộ Công an, Công an tỉnh và Công an huyện Bình Xuyên, Công an thị trấn Bá Hiến đã tập trung lực lượng và phương tiện tập trung cấp Căn cước công dân gắn chip điện tử và cài đặt định danh điện tử cho công dân không kể ngày đêm, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần phải tập trung thực hiện và khẩn trương hoàn thành.
Để đảm bảo tiến độ cấp Căn cước công dân theo yêu cầu của Bộ Công an, Công an tỉnh và Công an huyện Bình Xuyên, Công an thị trấn Bá Hiến đã tập trung lực lượng và phương tiện tập trung cấp Căn cước công dân gắn chip điện tử và cài đặt định danh điện tử cho công dân không kể ngày đêm, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần phải tập trung thực hiện và khẩn trương hoàn thành. 
Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong quá trình cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và thực hiện Đề án 06, thời gian qua, Công an thị trấn Bá Hiến đã tích cực triển khai, thực hiện, vận động, hướng dẫn người dân đăng ký lưu trú trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an. Qua đó, việc đăng ký lưu trú trực tuyến vừa tiện lợi cho người dân, vừa giúp công tác quản lý cư trú của ngành Công an được thuận lợi hơn; đồng thời, bảo đảm tính liên thông, công khai, minh bạch thông tin trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của Ngành.
Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong quá trình cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và thực hiện Đề án 06, thời gian qua, Công an thị trấn Bá Hiến đã tích cực triển khai, thực hiện, vận động, hướng dẫn người dân đăng ký lưu trú trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an. Qua đó, việc đăng ký lưu trú trực tuyến vừa tiện lợi cho người dân, vừa giúp công tác quản lý cư trú của ngành Công an được thuận lợi hơn; đồng thời, bảo đảm tính liên thông, công khai, minh bạch thông tin trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của Ngành.
Từ năm 2020 đến nay, Công an thị trấn Bá Hiến đã xây dựng được 12 mô hình tự quản về ANTT, 11 mô hình tổ liên gia PCCC, 01 mô hình Công an thị trấn thân thiện. Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến đã góp phần giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn, đưa Bá Hiến trở thành điểm sáng về đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện Bình Xuyên. Với kết quả đạt được, nhiều lượt tập thể, cá nhân Công an thị được các cấp khen thưởng, 02 năm liên tục Công an thị trấn Bá Hiến đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.
Từ năm 2020 đến nay, Công an thị trấn Bá Hiến đã xây dựng được 12 mô hình tự quản về ANTT, 11 mô hình tổ liên gia PCCC, 01 mô hình Công an thị trấn thân thiện. Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến đã góp phần giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn, đưa Bá Hiến trở thành điểm sáng về đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện Bình Xuyên. Với kết quả đạt được, nhiều lượt tập thể, cá nhân Công an thị trấn được các cấp khen thưởng, 02 năm liên tục Công an thị trấn Bá Hiến đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.
Lan Hương - Nguyễn Lan
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website