Không ngừng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân

09/01/2023
Lượt xem: 2721
Sáng 09/01/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân (25/01/1948 – 25/01/2023). Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì chương trình kỷ niệm.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính duyệt Đội danh dự CAND.

 

Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các đơn vị thuộc lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật (HCKT) Công an nhân dân (CAND); đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự chương trình kỷ niệm.

 

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Từ ngày 25/01 - 29/01/1948, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 2 đã thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về công tác công an, trong đó có công tác HCKT. Từ đây, tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ làm công tác HCKT đã dần hình thành, phát triển và ngày 25/01/1948 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng HCKT CAND. Ngay từ những ngày đầu được hình thành từ một số cán bộ ưu tú của lực lượng tự vệ cứu quốc các địa phương với nhiệm vụ ban đầu là tiếp quản cơ sở vật chất, vũ khí để phục vụ chiến đấu cho lực lượng CAND; sau đó là phục vụ trong nội bộ từng cơ quan, Nha, Khu, Sở, Ty là chính và chủ yếu làm nhiệm vụ đảm bảo đời sống sinh hoạt… Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ và thống nhất đất nước, tổ chức, lực lượng làm công tác HCKT CAND đã từng bước được kiện toàn, đội ngũ cán bộ được bổ sung, tăng cường; chủ động nghiên cứu, tiếp thu khoa học công nghệ, sáng tạo, linh hoạt thực hiện nhiều biện pháp để có vũ khí, đạn dược và các trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng CAND góp phần cùng toàn quốc, toàn dân thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. 

Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, quán triệt thực hiện các Nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước và để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác HCKT ngày càng được bổ sung về số lượng, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND... Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng CAND qua các thời kỳ, đến nay, lực lượng HCKT được kiện toàn gồm 09 đơn vị cấp Cục và 04 bệnh viện hạng I trực thuộc Bộ Công an có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý, chỉ đạo công tác HCKT trong toàn lực lượng... 

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trình bày diễn văn kỷ niệm.

 

75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng HCKT CAND đã không ngừng lớn mạnh, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND. Trải qua thực hiện công tác, chiến đấu đã khẳng định công tác HCKT là bộ phận quan trọng của lực lượng CAND; HCKT thực sự là chỗ dựa, là lực lượng hoạt động đảm bảo, góp phần phục vụ đắc lực công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Cục Hậu cần; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Cục Viễn thông và Cơ yếu, Viện Khoa học và Công nghệ, Phòng Hậu cần - Công an thành phố Đà Nẵng, Phòng Hậu cần - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng các đồng chí nguyên lãnh đạo các Cục, Viện, Bệnh viện; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng các đồng chí nguyên lãnh đạo Bệnh viện, Cục thuộc khối HCKT.
 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 06 tập thể, 02 cá nhân.

 

Ghi nhận những kết quả, thành tích, chiến công của lực lượng HCKT CAND trong 75 năm qua, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đã trao tặng lực lượng HCKT CAND nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có: 03 Huân chương Hồ Chí Minh, 01 Huân chương Quân công hạng Nhất, 06 Huân chương Quân công hạng Nhì, 08 Huân chương Quân công hạng Ba, nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng, Bằng khen của Chính phủ, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các cấp, 05 đơn vị và 03 cá nhân vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 09 cá nhân.

 

Phát biểu tại chương trình kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, lực lượng HCKT CAND là một bộ phận cấu thành quan trọng của CAND Việt Nam. Những chặng đường lịch sử chiến đấu và trưởng thành của lực lượng HCKT luôn gắn liền với những trang sử hào hùng, vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam. Từ những ngày đầu khi chưa hình thành các đơn vị độc lập trong lực lượng Công an, đến nay, lực lượng HCKT CAND đã được tổ chức đồng bộ, từ cơ quan Bộ đến Công an các đơn vị, địa phương. Ở đâu có tổ chức bộ máy của lực lượng Công an thì ở đó có bộ phận HCKT phục vụ yêu cầu công tác, chiến đấu, chăm lo đời sống, sức khỏe cán bộ, chiến sỹ CAND. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp, cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng HCKT trong thời gian qua, các đồng chí đã góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam. 

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lực lượng HCKT CAND phải đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, có tầm nhìn xa, sáng tạo; phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng; không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách; nhanh chóng chuyển từ phương thức thụ động cấp phát sang chủ động, đi trước một bước, chuẩn bị các điều kiện vật chất, kỹ thuật cần thiết phục vụ toàn diện công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị lực lượng HCKT CAND cần tập trung quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định, hướng dẫn về công tác HCKT của Bộ Công an. Chú trọng công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách lớn về công tác HCKT CAND; đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm hậu cần trong tình hình mới. Làm tốt công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển tiềm lực HCKT CAND; đảm bảo nguồn lực hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng CAND, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, hỗ trợ nguồn lực cho công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình kỷ niệm. 

 

Tập trung hoàn thiện cơ sở pháp lý, tiêu chuẩn, định mức, quy trình đảm bảo vật chất hậu cần, trang bị theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp. Quản lý các lĩnh vực kế hoạch, tài chính, HCKT chặt chẽ, minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật… Chủ động tranh thủ các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND... Đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát huy tinh thần sáng tạo, thúc đẩy sản xuất trong nước và tăng cường hợp tác quốc tế để phát triển công nghiệp an ninh lưỡng dụng, hiện đại, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, từng bước đảm bảo vũ khí, trang bị cho lực lượng CAND, hướng tới xuất khẩu. Tiếp tục xây dựng lực lượng theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; phát triển nguồn nhân lực HCKT chất lượng cao, nhất là các chuyên gia, nhà quản trị giỏi, có tầm nhìn, trí tuệ, khả năng đi trước, đón đầu... Đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, chiến sỹ; tập trung xây dựng một số bệnh viện hiện đại, hoàn thiện mạng lưới và nâng cao chất lượng công tác y tế CAND, bảo đảm chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng.

Thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND, Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối với lực lượng CAND; ghi nhận và cảm ơn các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương đã giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng HCKT CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian qua. 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu đáp từ.

 

Lực lượng CAND xin hứa với Đảng, Nhà nước và đồng chí Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp thu nghiêm túc, tổ chức thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí tại chương trình kỷ niệm; phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website