Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

25/05/2023
Sáng 24/5/2023, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Mật trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013 - 2023.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Thế Chi, Phó Cục trưởng cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) - Bộ Công an; Nguyễn Hồng Lĩnh, Uỷ viên Ban Thương vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành; thành viên Ban chỉ đạo 138 tỉnh. Đồng chí Trần Nhật Tân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.
 

Đại biểu dự Hội nghị.
Đại biểu dự Hội nghị.


Thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW giữa Bộ Công an với Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ” (2013 - 2023) (Chương trình phối hợp số 09/CTr), các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phối hợp với lực lượng Công an triển khai nhiều chương trình, kế hoạch với những nội dung sâu sắc, cách làm sáng tạo. Cụ thể, trong 10 năm, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã làm tốt công tác phối hợp tham mưu, hướng dẫn thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; phối hợp trên 366 đợt phát động phong trào bảo vệ ANTQ với hơn 114.924 lượt người tham gia; tiếp nhận hơn 81.760 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của Nhân dân và nghiên cứu, phối hợp với các ban, ngành giải quyết ổn thoả, không gây bức xúc trong cộng đồng dân cư. Không ngừng đổi mới mội dung, hình thức, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, mở rộng diễn đàn của cấp uỷ chính quyền, lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên lắng nghe ý kiến nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 
 

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại Hội nghị.
Thượng tá Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại Hội nghị.


Chú trọng phối hợp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và địa phương. Phối hợp tổ chức hiệu quả Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8) và Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) với nhiều hoạt động đổi mới thiết thực, qua đó lan toả ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày hội trong quần chúng nhân dân; chú trọng kiện toàn lực lượng Công an cấp xã, Ban Mặt trận khu dân cư nhằm nâng cao công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, đên nay toàn tỉnh có 1.896 tổ hoà giải với 14.010 hoà giải viên; có 2.815 đồng chí Công an xã, trong đó có 1.045 đồng chí Công an chính quy, nhờ đó các vụ việc ở cơ sở được hoà giải thành công trên 89%, hạn chế mâu thuẫn kéo dài trong Nhân dân.
 

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

 

Trao Giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Trao Giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.


Ghi nhận những kết đã đạt được trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013 - 2023, tại Hội nghị đã tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 9 tập thể, 15 các nhân và trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 10 tập thể, 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trao Bằng khen tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.


Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong ghi nhận những kết quả các lực lượng, ban ngành và các tổ chức thành viên đã đạt được trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr, đồng thời khẳng định những kết quả đó góp phần nâng cao ý thức tự giác tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong quần chúng nhân dân, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ra khỏi cuộc sống cộng đồng, đảm bảo ANTT tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển các mô hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lực lượng Công an và các tổ chức, ban, ngành tiếp tục triển khai có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chủ động xây dựng phương hướng và chương trình hành động cụ thể, bài bản trong đó chú trọng tăng cường các biện pháp đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ sát, đúng với thực tiễn địa bàn Hà Tĩnh và đặc thu của từng địa phương.

 

Nga Nguyễn – Sỹ Quý
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website