Công điện của Bộ trưởng Bộ Công an về: Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ của CBCS

10/07/2012
Ngày 9/7/2012, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Công điện gửi Thủ trưởng các Tổng cục và các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy, về tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ.

Dưới đây là nội dung Công điện:

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-BCA, ngày 28/9/2011 và Kế hoạch số 188/KH-BCA, ngày 28/9/2011 của Bộ Công an về tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ; Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tốt; nhiều đơn vị đã có những biện pháp, cách làm hiệu quả, bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, thái độ, trách nhiệm trong công tác, chiến đấu; xuất hiện nhiều gương cán bộ, chiến sĩ tận tụy, quên mình, dũng cảm hy sinh vì nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ sai phạm 6 tháng đầu năm 2012 giảm so với 6 tháng đầu năm 2011. Tuy nhiên, một số Công an đơn vị, địa phương còn để xảy ra sai phạm của cán bộ, chiến sĩ, gây bức xúc trong dư luận xã hội và làm giảm uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Để xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo Bộ yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt một số công tác trọng tâm sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-BCA, ngày 28/9/2011 và Kế hoạch số 188/KH-BCA, ngày 28/9/2011 của Bộ Công an về tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Cấp ủy và lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp phải thực sự gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh nội vụ, lễ tiết tác phong, lề lối làm việc, nền nếp sinh hoạt trong đơn vị và kỷ luật công tác

Tăng cường công tác quản lý cán bộ và bảo vệ nội bộ; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm hoặc vi phạm pháp luật. Thực hiện đồng bộ các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục nêu gương người tốt, việc tốt. Mọi hành vi bao che hoặc buông lỏng quản lý để cán bộ, chiến sĩ dưới quyền sai phạm phải được xem xét, xử lý trách nhiệm liên đới của cán bộ lãnh đạo theo quy định.

Trường hợp cán bộ, chiến sĩ sai phạm, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải báo cáo nhanh về Bộ nội dung sai phạm, kết quả xử lý.

Thực hiện nghiêm túc việc rà soát, đánh giá, điều động, bố trí sắp xếp cán bộ, chiến sĩ theo năng lực và chuyên môn đào tạo, nhất là những đơn vị thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, những bộ phận nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực để chủ động phòng ngừa sai phạm.

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương căn cứ Điện chỉ đạo của Bộ khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và Thanh tra Bộ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện của Công an các đơn vị, địa phương và tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả với lãnh đạo Bộ./.
 

Trung tâm Thông tin báo chí
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website