Tìm thấy 50 văn bản

Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Công an

Ngày ban hành: 27/06/2016

Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an

Ngày ban hành: 23/06/2016

Quyết định về quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu...

Ngày ban hành: 11/05/2016

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân 2016

Ngày ban hành: 02/02/2016

Quyết định Ban hành Kế hoạch theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật năm 2016 trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 02/02/2016

Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016

Ngày ban hành: 02/02/2016

Quyết định về việc công bố danh sách tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước thuộc Bộ Công an

Ngày ban hành: 17/04/2015

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước công dân trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 12/03/2015