Chỉ đạo điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ ngày 18/3 – 23/3/2024

23/03/2024
Xây dựng Công an xã, thị trấn thực sự trở thành “lá chắn thép” trong bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; Chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai thi hành Luật Căn cước; Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật trong Công an nhân dân; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2024… là những chỉ đạo điều hành nổi bật của lãnh đạo Bộ Công an trong tuần từ ngày 18/3 – 23/3/2024.
Xây dựng Công an xã, thị trấn thực sự trở thành “lá chắn thép” trong bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở 

Để đẩy nhanh xây dựng Công an xã, thị trấn toàn diện, đủ sức giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về xây dựng Công an cấp xã. 
 
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với các đơn vị trong Công an nhân dân nhằm đánh giá kết quả triển khai công tác trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới năm 2024.


Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc quán triệt, chủ động chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm 2024 theo nhiệm vụ được phân công và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; định kỳ hằng quý, 6 tháng và 1 năm có báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện gửi về Văn phòng Bộ để tổng hợp, kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ... (xem thêm)

Chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai thi hành Luật Căn cước
 
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp rà soát, đánh giá các nhiệm vụ nhằm đảm bảo các điều kiện triển khai thi hành Luật Căn cước được tổ chức ngày 19/03/2024, tại Hà Nội, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đơn vị chủ động bám sát, đảm bảo tiến độ thực hiện các nội dung Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước và Quyết định số 990/QĐ-BCA ngày 21/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước trong Công an nhân dân.
 

Khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật; sớm hoàn thành việc biên soạn, in ấn tài liệu phục vụ việc phổ biến, tuyên truyền Luật; theo dõi, tổng hợp kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Căn cước; tổ chức tốt cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước trong Công an nhân dân và các nhiệm vụ khác được giao tại Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước trong Công an nhân dân.

Hoàn thiện xây dựng mẫu thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước; Quyết định của Bộ trưởng về phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật chip điện tử và tích hợp, lưu trữ thông tin trong chip điện tử; hồ sơ thiết kế kỹ thuật, tài liệu bảo an, chống làm giả thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy, bảo đảm cập nhật đầy đủ các quy định mới của Luật Căn cước và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật… (xem thêm) 

 
Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật trong Công an nhân dân
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị chuyên đề về xây dựng pháp luật năm 2024 của Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương nắm vững các quan điểm chỉ đạo, những vấn đề mang tính chiến lược về công tác xây dựng pháp luật xác định tại các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ như Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 19 ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
 
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị chuyên đề về xây dựng pháp luật năm 2024.

Đối với nhiệm vụ xây dựng 10 dự án luật theo Kế hoạch triển khai Kết luận số 19, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị, các đơn vị được giao chủ trì tham mưu xây dựng cần quyết liệt hơn nữa, khắc phục mọi khó khăn, chủ động, tích cực, tìm cách tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các cán bộ, ngành, các cơ quan, đoàn đại biểu Quốc hội đối với các dự án luật; tập trung mọi nguồn lực phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng hồ sơ dự án luật, nghiên cứu kỹ lưỡng, dự đoán, đánh giá được hết những tình huống khó khăn phát sinh trong quá trình thẩm định, thẩm tra, thông qua các dự án luật để chủ động tham mưu với lãnh đạo Bộ sớm có phương án giải quyết... (xem thêm)
 
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2024
 
Phát biểu tại Hội nghị giao ban thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2024 khu vực phía Bắc, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải xác định việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng; cần bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ; phát huy vai trò của người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về tiến độ, chất lượng công tác giải ngân vốn đầu tư công. Do đó, Công an các đơn vị, địa phương phải quyết liệt, quyết tâm, cố gắng, nỗ lực hơn nữa, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư được giao.
 
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đối với việc giải ngân vốn đầu tư, ngay sau Hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương được giao làm chủ đầu tư cần khẩn trương rà soát các hồ sơ thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng, gửi hồ sơ về cơ quan chức năng để thẩm định; rà soát việc hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư theo quy định. Duy trì giao ban định kỳ hàng tuần. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu trong triển khai, thực hiện và hoàn thiện hồ sơ quyết toán. Quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu về lĩnh vực hậu cần, tài chính, xây dựng… (xem thêm) 

* Cũng trong tuần qua, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Kỳ họp Quý I năm 2024 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.
 
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chủ trì Kỳ họp.

Phát biểu kết luận Kỳ họp, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn chỉnh Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2024 trong Công an nhân dân theo quy định. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương xem xét, quyết định thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo thẩm quyền, đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định… (xem thêm) 
Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website