Chỉ đạo điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ ngày 19/02 - 24/02/2024

24/02/2024
Phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong Chương trình trồng 01 tỷ cây xanh; Chú trọng phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm; Nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế Công an nhân dân; triển khai thi hành Luật Căn cước, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở… là những chỉ đạo điều hành nổi bật của lãnh đạo Bộ Công an trong tuần từ ngày 19/02 - 24/02/2024.

Phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong Chương trình trồng 01 tỷ cây xanh

Phát biểu tại Lễ phát động “Tết trồng cây năm 2024 - Vì một Việt Nam xanh” do Bộ Công an tổ chức, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ nắm rõ mục đích, ý nghĩa của "Tết trồng cây" và phát động Lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của đơn vị, địa phương, nhất là tại các trụ sở mới được đầu tư xây dựng bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức. Đồng thời, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân có nhiều hoạt động tích cực, thiết thực hơn nữa trong công tác bảo vệ môi trường, khơi dậy và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sỹ để xây dựng môi trường, cảnh quan làm việc xanh, sạch, đẹp, an toàn tại cơ quan, đơn vị mình.

Tăng cường công tác tuyên truyền về chương trình “Vì một Việt Nam xanh” và tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là công tác phòng, chống cháy rừng. Cục Y tế hàng năm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tổ chức triển khai phong trào “Tết trồng cây” trong lực lượng Công an nhân dân; phấn đấu trong năm 2024 tăng 1,5 lần so với năm trước và đến năm 2025 đạt kết quả cao nhất trong Chương trình trồng 01 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động... xem thêm
 

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu trồng cây tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư.
Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu trồng cây tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư.

 

Chú trọng phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Ban Bí Thư, Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh sau Tết nguyên đán; triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý, đánh bạc và các tệ nạn xã hội khác trong dịp lễ hội mùa Xuân.

Làm việc với Công an tỉnh Lào Cai, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh cần tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an về nhiệm vụ công tác công an năm 2024; bám sát 08 nhóm nhiệm vụ và 03 giải pháp trọng tâm “đột phá” năm 2024 của Bộ; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ chính trị, ổn định địa bàn để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn. Chú trọng phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của Công an các cấp, đặc biệt là lực lượng Công an cấp xã trong giải quyết nguồn tin về tội phạm. Nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác hồ sơ nghiệp vụ, công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự để phục vụ sự quản lý điều hành, quản trị xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Làm tốt vai trò tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương và vai trò “tiên phong, gương mẫu, đi đầu” trong tổ chức thực hiện Đề án số 06. Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới… xem thêm
 

Bộ trưởng Tô Lâm duyệt Đội danh dự Công an tỉnh Lào Cai.
Bộ trưởng Tô Lâm duyệt Đội danh dự Công an tỉnh Lào Cai.

 

Tích cực triển khai Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024  của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06

Chủ trì cuộc họp Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ tháng 02/2024, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Tổ công tác đề án 06 đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các bộ, ngành, thành viên Tổ công tác tiếp tục bám sát nội dung Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo.
Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, cần xác định, trong năm 2024 sẽ thúc đẩy 5 nhóm vấn đề để triển khai Đề án 06 có hiệu quả, đó là: (1)Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công toàn trình; dịch vụ công liên thông; (2)Số hoá và tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa, tạo lập dữ liệu dùng chung; (3)Thúc đẩy thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg, ngày 30/5/2023 của Chính phủ về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ. (4)Đẩy mạnh quản lý số nhà, đánh số và gắn biển số nhà; (5)Định danh doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể - Quản lý người lao động và thị trường lao động trên VneID.xem thêm

 

Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì chủ trì cuộc họp Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ tháng 02/2024
 

Triển khai thi hành Luật Căn cước, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024, trong đó triển khai Quyết định số 175/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước; Quyết định số 176/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đã hoàn thành dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều Luật Căn cước, Thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước và tổ chức lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân. Xem thêm

Triển khai đồng loạt công tác tuyển quân, giao quân năm 2024

Thực hiện Quyết định số 74 ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công an đã phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024 để Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện, đảm bảo chất lượng và số lượng nguồn tuyển cao hơn; đồng thời chỉ đạo tổ chức lễ giao quân, phân công lãnh đạo Bộ Công dự chỉ đạo Lễ giao quân đồng loạt tại Công an các địa phương.

Công tác tuyển quân trong lực lượng CAND năm 2024 có một số điểm nổi bật, đó là:(1) công tác tuyển quân rất thuận lợi do ứng dụng hiệu quả các tiện ích của Đề án số 06 về ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử để thực hiện công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND; giao Công an xã nắm số lượng công dân trong độ tuổi nhập ngũ, nắm hộ, nắm người và thực hiện quy trình  “3 gặp, 4 biết” (gặp công dân, gặp gia đình, gặp cơ sở; biết sức khỏe, biết văn hóa, biết lai lịch, biết phẩm chất đạo đức) để động viên công dân tham gia nghĩa vụ CAND; (2) Công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về nghĩa vụ tham gia CAND tổ chức rất hiệu quả, do đó, công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự rất phấn khởi, hăng hái đăng ký lên đường nhập ngũ, xác định rõ nghĩa vụ và quyền lợi khi thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Bộ trưởng phân công các đồng chí Thứ trưởng tới nhiều đơn vị, địa phương chỉ đạo và tham gia lễ giao nhận quân trong những ngày tới. (3) chế độ chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được làm tốt, trong đó Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư quy định về xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ trong CAND và Đề án “Dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CAND xuất ngũ giai đoạn 2023 đến 2030”, quan tâm hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho hạ sĩ quan nghĩa vụ sau khi học nghề và khi trở về địa phương.

 

Nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế Công an nhân dân

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, lãnh đạo Bộ Công an gửi lời chúc mừng, lời cảm ơn của lực lượng Công an nhân dân đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Y tế, các giáo sư, bác sỹ, thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế. 

Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị, lực lượng Y tế Công an nhân dân tiếp tục đổi mới các mặt công tác, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y như từ mẫu”. Tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế, đẩy mạnh hợp tác, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật y học hiện đại; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám, chữa bệnh; nâng cao tinh thần trách nhiệm hết lòng vì nhân dân phục vụ… xem thêm

Cũng trong tuần qua, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì cuộc họp với một số đơn vị thuộc Bộ về xây dựng Đề án thành lập Khoa Y Dược thuộc Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân (CAND) nhằm bổ sung, đáp ứng được sự thiếu hụt về nhân lực y tế của Công an các đơn vị, địa phương, nhằm xây dựng đội ngũ y tế xứng tầm nhiệm vụ; phục vụ tốt nhất yêu cầu công tác, chiến đấu và đáp ứng yêu cầu cứu hộ, cứu người, chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong tình hình mới. xem thêm


 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt nhân Kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Các đại biểu tại buổi gặp mặt nhân Kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website