Tổ chức khủng bố Việt Tân

11/11/2017

Thông báo về Tổ chức khủng bố “Việt Tân”

04/10/2016

Căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an thông báo tổ chức dưới đây đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố.

Các bản án xét xử một số đối tượng cầm đầu "Việt Tân" và đồng bọn

28/07/2017

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an công bố Bản án xét xử về tội "Khủng bố" một số đối tượng cầm đầu "Việt Tân" và một số bản án, trích lục án hình và phim tư liệu về Hoàng Cơ Minh, Kim Ny và đồng bọn “Phản bội Tổ quốc và hoạt động phỉ”.

Họ và tên: Bùi Bằng Đoàn
Bí Danh: Lý Thái Hùng
20/02/1952
Quốc tịch: Mỹ
Họ và tên: Đỗ Hoàng Điềm
Bí Danh: Bùi Đức Khiêm
21/07/1963
Quốc tịch: Mỹ
Họ và tên: Đỗ Đăng Liêu
Bí Danh: Lê Văn Liêu
22/10/1947
Quốc tịch: Úc
Họ và tên: Hà Đông Xuyến
Bí Danh: Nguyễn Duy Nhiên, H2
23/09/1965
Quốc tịch: Mỹ
Họ và tên: Hoàng Tứ Duy
Bí Danh: Đoàn Quốc Huy
29/11/1971
Quốc tịch: Mỹ