Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2023 (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông năm 2023 (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh năm 2023 (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023) như sau:

Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 03/2023

30/03/2023
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 03/2023 (từ ngày 15/02/2023 đến ngày 14/03/2023) như sau:
1. Phạm tội về trật tự xã hội:
Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội tháng 03/2023.
 
Toàn quốc xảy ra 3.737 vụ; khám phá 3.035 vụ; bắt giữ, xử lý 6.727 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 81,21%; triệt phá 14 băng, nhóm. So với tháng 02/2023, tăng 484 vụ (+14,88%), tăng 281 số vụ khám phá (+10,20%), tăng 347 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (+5,44%), giảm 10 số băng, nhóm bị triệt phá (-41,67%).
 
2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:
 
Toàn quốc xảy ra 274 vụ, so với tháng 02/2023 giảm 51 vụ (-15,69%).
 
3. Số vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm:
Biểu đồ cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội tháng 03/2023.
 
Toàn quốc xảy ra 31 vụ, so với tháng 02/2023 tăng 09 vụ (+40,91%).
 
4. Số vụ phạm tội về ma túy:
 
Toàn quốc xảy ra 2.250 vụ, so với tháng 02/2023 tăng 692 vụ (+44,42%).
 
5. Công tác truy nã:
 
Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 345 đối tượng truy nã, 116 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 02/2023, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 69 đối tượng (-16,67%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 30 đối tượng (-20,55%).
 
Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website