Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 03/2024 (từ ngày 15/02/2024 đến ngày 14/03/2024) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 03/2024 (từ ngày 15/02/2024 đến ngày 14/03/2024) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 03/2024 (từ ngày 15/02/2024 đến ngày 14/03/2024) như sau:

Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 03/2024

29/03/2024
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 03/2024 (từ ngày 15/02/2024 đến ngày 14/03/2024) như sau:
1. Phạm tội về trật tự xã hội:
 
Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội tháng 3/2024.


Toàn quốc xảy ra 4.298 vụ; khám phá 3.290 vụ; bắt giữ, xử lý 7.034 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 76,55%; triệt phá 7 băng, nhóm. So với tháng 02/2024, giảm 336 vụ (-7,25%), giảm 458 số vụ khám phá (-12,22%), giảm 1.041 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (-12,89%), giảm 14 số băng, nhóm bị triệt phá (-66,67%).

 
2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:
 
Toàn quốc xảy ra 258 vụ, so với tháng 02/2024 giảm 537 vụ (-67,55%).
 
Biểu đồ cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội tháng 3/2024.

3. Số vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm:
 
Toàn quốc xảy ra 38 vụ, so với tháng 02/2024 giảm 27 vụ (-41,54%).
 
4. Số vụ phạm tội về ma túy:
 
Toàn quốc xảy ra 1.814 vụ, so với tháng 02/2024 giảm 560 vụ (-23,59%).
 
5. Công tác truy nã:
 
Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 399 đối tượng truy nã, 163 đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 02/2024, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 85 đối tượng (+27,07%), số đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú, thanh loại tăng 20 đối tượng (+13,99%).
Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website