Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2023 (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông năm 2023 (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh năm 2023 (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023) như sau:

Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 10/2023

27/10/2023
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 10/2023 (từ ngày 15/9/2023 đến ngày 14/10/2023) như sau:

1. Phạm tội về trật tự xã hội:
 

Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội tháng 10/2023.
Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội tháng 10/2023.


Toàn quốc xảy ra 4.309 vụ; khám phá 3.480 vụ; bắt giữ, xử lý 6.374 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 80,76%; triệt phá 03 băng, nhóm. So với tháng 9/2023, tăng 254 vụ (+6,26%), số vụ khám phá tăng 225 vụ (+6,91%), số đối tượng bị bắt giữ, xử lý tăng 194 đối tượng (+3,14%); giảm 5 số băng, nhóm bị triệt phá (-62,5%).

2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

Toàn quốc xảy ra 445 vụ, so với tháng 9/2023 tăng 205 vụ (+85,42%).

3. Số vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm:

Toàn quốc xảy ra 88 vụ, so với tháng 9/2023 tăng 21 vụ (+31,34%).
 

Biểu đồ cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội tháng 10/2023.
Biểu đồ cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội tháng 10/2023.

4. Số vụ phạm tội về ma túy:

Toàn quốc xảy ra 2.360 vụ, so với tháng 9/2023 tăng 193 vụ (+8,91%).

5. Công tác truy nã:

Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 522 đối tượng truy nã, 190 đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 9/2023, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 144 đối tượng (+38,10%), số đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 50 đối tượng (+35,71%).

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website