Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 6/2024 (từ ngày 15/5/2024 đến ngày 14/6/2024) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông tháng 6/2024 (từ ngày 15/5/2024 đến ngày 14/6/2024) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 6/2024 (từ ngày 15/5/2024 đến ngày 14/6/2024) như sau:

Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 11/2023

29/11/2023
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 11/2023 (từ ngày 15/10/2023 đến ngày 14/11/2023) như sau:

1. Phạm tội về trật tự xã hội:
 

Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội tháng 11/2023.
Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội tháng 11/2023.


Toàn quốc xảy ra 4.628 vụ; khám phá 3.707 vụ; bắt giữ, xử lý 6.560 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 80,10%; triệt phá 03 băng, nhóm. So với tháng 10/2023, tăng 319 vụ (+7,40%), số vụ khám phá tăng 226 vụ (+6,49%), số đối tượng bị bắt giữ, xử lý tăng 185 đối tượng (+2,90%).

2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

Toàn quốc xảy ra 374 vụ, so với tháng 10/2023 giảm 71 vụ (-15,96%).

3. Số vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm:

Toàn quốc xảy ra 77 vụ, so với tháng 10/2023 giảm 11 vụ -12,50%).
 

Biểu đồ cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội tháng 11/2023.
Biểu đồ cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội tháng 11/2023.

 

4. Số vụ phạm tội về ma túy:

Toàn quốc xảy ra 1.704 vụ, so với tháng 10/2023 giảm 656 vụ (-27,80%).

5. Công tác truy nã:

Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 374 đối tượng truy nã, 142 đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 10/2023, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 153 đối tượng (-29,03%), số đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 48 đối tượng (-25,26%).

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website