Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 03/2024 (từ ngày 15/02/2024 đến ngày 14/03/2024) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 03/2024 (từ ngày 15/02/2024 đến ngày 14/03/2024) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 03/2024 (từ ngày 15/02/2024 đến ngày 14/03/2024) như sau:

Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 7/2022

26/07/2022
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 7/2022 (từ ngày 15/6/2022 đến ngày 14/7/2022) như sau:

1. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội:

Toàn quốc xảy ra 3.756 vụ; khám phá 3.151 vụ; bắt giữ, xử lý 6.081 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 83,89%; triệt phá 41 băng, nhóm. So với tháng 6/2022, tăng 68 vụ (+1,84%), tăng 43 số vụ khám phá (+1,38%), giảm 210 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (-3,34%), tăng 05 số băng, nhóm bị triệt phá (+13,89%).
 

Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội tháng 7/2022.
Biểu đồ cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội tháng 7/2022.


2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

Toàn quốc xảy ra 391 vụ, so với tháng 6/2022 giảm 93 vụ (-19,21%).

3. Phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm:

Toàn quốc xảy ra 51 vụ, so với tháng 6/2022 giảm 43 vụ (-45,74%).

4. Số vụ phạm tội về ma túy:

Toàn quốc xảy ra 2.855 vụ, so với tháng 6/2022 tăng 254 vụ (+9,77%).

5. Công tác truy nã:

Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 401 đối tượng truy nã, 129 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 6/2022, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 55 đối tượng (-12,06%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 31 đối tượng (-19,38%).

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website