Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 03/2024 (từ ngày 15/02/2024 đến ngày 14/03/2024) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 03/2024 (từ ngày 15/02/2024 đến ngày 14/03/2024) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 03/2024 (từ ngày 15/02/2024 đến ngày 14/03/2024) như sau:

Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 7/2023

27/07/2023
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 7/2023 (từ ngày 15/6/2023 đến ngày 14/7/2023) như sau:

1. Phạm tội về trật tự xã hội:

Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội tháng 7/2023.


Toàn quốc xảy ra 4.106 vụ; khám phá 3.352 vụ; bắt giữ, xử lý 6.714 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 81,64%; triệt phá 07 băng, nhóm. So với tháng 6/2023, tăng 130 vụ (+3,27%), số vụ khám phá tăng 9 vụ (+0,27%), số đối tượng bị bắt giữ, xử lý tăng 249 đối tượng (+3,85%), tăng 03 số băng, nhóm bị triệt phá (+75%).

2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

Toàn quốc xảy ra 322 vụ, so với tháng 6/2023 tăng 41 vụ (+14,59%).

Biểu đồ cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội tháng 7/2023.


3. Số vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm:

Toàn quốc xảy ra 67 vụ, so với tháng 6/2023 tăng 07 vụ (+11,67%).

4. Số vụ phạm tội về ma túy:

Toàn quốc xảy ra 3.135 vụ, so với tháng 6/2023 tăng 62 vụ (+2,02%).

5. Công tác truy nã:

Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 361 đối tượng truy nã, 130 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 6/2023, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 64 đối tượng (-15,06%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 53 đối tượng (-28,96%).

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website