Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2023 (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông năm 2023 (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh năm 2023 (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023) như sau:

Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 9/2023

29/09/2023
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 9/2023 (từ ngày 15/8/2023 đến ngày 14/9/2023) như sau:

1. Phạm tội về trật tự xã hội:
 

Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội tháng 9/2023.
Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội tháng 9/2023.


Toàn quốc xảy ra 4.054 vụ; khám phá 3.255 vụ; bắt giữ, xử lý 6.181 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 80,29%; triệt phá 08 băng, nhóm. So với tháng 8/2023, giảm 222 vụ (-5,19%), số vụ khám phá giảm 186 vụ (-5,41%), số đối tượng bị bắt giữ, xử lý giảm 593 đối tượng (-8,75%).

2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

Toàn quốc xảy ra 240 vụ, so với tháng 8/2023 giảm 32 vụ (-11,76%).

3. Số vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm:

Toàn quốc xảy ra 67 vụ, so với tháng 8/2023 tăng 20 vụ (+42,55%).
 

Biểu đồ cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội tháng 9/2023.
Biểu đồ cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội tháng 9/2023.


4. Số vụ phạm tội về ma túy:

Toàn quốc xảy ra 2.167 vụ, so với tháng 8/2023 tăng 81 vụ (+3,88%).

5. Công tác truy nã:

Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 378 đối tượng truy nã, 140 đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 8/2023, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 01 đối tượng (-0,26%), số đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 18 đối tượng (-11,39%).

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website