Số liệu về tình hình vi phạm pháp luật tháng 01/2019

01/02/2019
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình vi phạm pháp luật tháng 01/2019 (từ ngày 16/12/2018 đến ngày 15/01/2019) như sau:

1. Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội:

Toàn quốc xảy ra 4.983 vụ; khám phá 4.024 vụ; bắt giữ, xử lý 9.269 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 80,75 %; triệt phá 256 băng, ổ, nhóm. So với tháng 12/2018, tăng cả 5 tiêu chí: Tăng 654 vụ (15,11%), 685 số vụ khám phá (20,52%), 2.372 đối tượng bị bắt giữ, xử lý (34,39%); tỷ lệ khám phá tăng 3,62 %; tăng 67 số băng ổ, nhóm (35,45%).    

2. Vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế

Toàn quốc xảy ra 2.959 vụ, so với tháng 12/2018 tăng 1.640 vụ (124,34%).

3. Vi phạm pháp luật về môi trường

Toàn quốc xảy ra 3.387 vụ, so với tháng 12/2018 tăng 2.091 vụ (161,34%)

4. Vi phạm pháp luật về ma túy

Toàn quốc xảy ra 3.198 vụ, so với tháng 12/2018 tăng 1.334 vụ (71,57%)

5. Công tác truy nã

Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 563 đối tượng truy nã, 86 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 12/2018 tăng 175 đối tượng truy nã (45,10%), 01 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm (1,18%).

 

Ban biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website