Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 03/2024 (từ ngày 15/02/2024 đến ngày 14/03/2024) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 03/2024 (từ ngày 15/02/2024 đến ngày 14/03/2024) như sau:

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 03/2024 (từ ngày 15/02/2024 đến ngày 14/03/2024) như sau:

Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông tháng 02/2024

28/02/2024
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 02/2024 (từ ngày 15/01/2024 đến ngày 14/02/2024) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 2.421 vụ, làm chết 1.013 người, bị thương 1.942 người. So với tháng 01/2024, giảm 11 vụ (-0,45%); tăng 46 người chết (+4,76%); giảm 95 người bị thương (-4,66%).

2. Xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông:

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 02/2024.


Toàn quốc có 354.576 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 718,67 tỷ đồng; tạm giữ 139.189 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 01/2024, tăng 32.663 vụ (+10,15%), số tiền phạt thu được tăng 102,49 tỷ đồng (+16,63%), tăng 26.443 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (+23,45%).

3. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 447 vụ cháy, làm chết 11 người, 10 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 27,38 tỷ đồng. So với tháng 01/2024, tăng 71 vụ (+18,88%), tăng 06 người chết (+120,00%), tăng 09 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính tăng 7,88 tỷ đồng (+40,41%).  

- Toàn quốc xảy ra 02 vụ nổ, làm bị thương 02 người. So với tháng 01/2024, tăng 02 vụ, tăng 02 người bị thương.

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website